Pärsamal tõuseb hooldekodu kohatasu (4)

Saaremaa vallavalitsus tõstab kohatasu Pärsama hooldekodus, et kohatasud ühtlustada. Samuti on kavas ühtlustada hooldajate töökoormus ja töötasud.

“Kohatasude ühtlustamine valla allasutusena tegutsevates hooldekodudes on igati loogiline samm, mis viib meid sammukese võrdse kohtlemise suunas,” ütles vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel.

Pärsama hooldekodu kohatasu tõuseb uuel aastal praeguselt 580 eurolt 650 eurole kuus. Piheli sõnul kehtib praegune kohatasu 2016. aastast.

“Julgen kinnitada, et meie allasutustest hooldekodud Pärsamal ja Kihelkonnal pakuvad kõrgekvaliteedilist teenust,” lausus Pihel, lisades, et kohatasude erinevus ei ole kuidagi põhjendatud. “Tänane teenuse hind jääb suurel määral maha üleriigilisest keskmisest teenushinnast, samuti on täna kallimad Kogula eakatekodu ja Lääne-Saare Hoolekande teenused,” rääkis Pihel. “Lääne-Saare Hoolekanne on eraldiseisev sihtasutus ja seal kehtestab kohatasu nõukogu.”

Lisaks kohatasudele on kavas ühtlustada ka valla allasutustes töötavate hooldajate töökoormus ja töötajate töötasud.

“Iga hooldaja kohta saab olema sama arv kliente,” selgitas Pihel. “Hooldustöö on raske, vajab lisaks teadmistele ja oskustele ka kuldset südant. On ilmselge, et selliseid inimesi tuleb hoida ja neile on vaja maksta oluliselt kõrgemat töötasu, kui me seda täna suudame teha. Kõik meie hooldekodud on isemajandavad ja 2019. aasta palgatõus saab kaetud kohatasu tõusuga.”

Pärsama hooldekodusse otsitakse kaheksat uut töötajat. “Teatavasti valmib aasta lõpus Pärsama hooldekodu juurdeehitis,” põhjendas Pihel, kelle andmeil lisandub sellega 15 kohta ja suureneb ka üldkasutatav pind. “Siit ka täiendav töötajate värbamise vajadus,” tähendas ta.

Pihel tõdes, et valla allasutusena tegutsevatesse hooldekodudesse koha saamiseks on järjekorrad. Eile palus Pihel kontrollida, kui palju inimesi Pärsama hooldekodu järjekorras olijatest tuleks kohe teenusele. “Hooldekodu juhataja võttis potentsiaalsete klientidega ühendust ja kinnitas, et 19-st järjekorras olevast kliendist tuleks kohe teenusele 15,” ütles Piret Pihel, lisades, et sarnane on olukord ka Kihelkonnal.

Print Friendly, PDF & Email