MUHU UUDISSED: Iga kessiku soab jälle ojoma

Ikka terit neh. Küll aga mõteltse ikka igatsugu asjasid koa välja! Ei kohe irmus uhkeid. Muhu oogid tiadupärast nõuke koht, kus oo oma kiel ja kultuur ja isegid loodus arvatse mõne võerama inimese mielest olavad sii tükkis teistsugune kut kasvõi Soaremaal. Ja muhulaste jutust ja naljast ülemoa mies ikka igakordas aru ep suagid.

Aga mesmuodi soaks sedaviisi viisakalt sii akkama, et Muhu suare loodust ja pärandit ikka austa ja oida ja seda muodsas kieles üteldes avalikku ruumi arenda, nõnna et kõik oleksid koa rahul olavad? Nüid tuleva riede õhta igatahes Kuivastu mõisa poaerrahvas, Mari ja Urmas Viik, seda pisikses juturinkis natusse õpeta tahtvad. Et siis tuleva riede, ühessateistmendal kellu neljast oo Hellamoa külakeskuses pissike jutuaamise aeg – Muhu ilu jututuba. Oodetse kõiki, kis aga minna tahtvad. Raha ep küsita ja korraldajaks oo MTÜ Seltsielu. Sisa Kristjan ojab jutu kenaste järje pial.

Ühessateistmes oo ültse sur tihe päe. Koolilastel oo selle koolivierandi viimane päe ja siis oo lubatud, et nuordekeskuses tuleb õhta disku koa mudud.

Nie, kis tundvad, et tammi otsast änam Tillu nirese kangeste karata ep tahaks, et vilu oo. Ja et Vahtnas, Lepanal ja Pädastes oo koa juba ikka mere kole külmaks tein, siis ojomata ep jäe sellegid poolest. Nüid oo Leisis bassein jälle kenaste suoja vett täis ja meite valla buss tassib tahtjad iga kessiku õhta sõnna ojoma. Kellu kuiest oo kuolimaja juurest kirgu parklast väljasõit ja raha tahetse suurte inimeste kääst viis ja pool eurut ja laste ja pensiunääride kääst kolm ja pool eurut. Lasteaa mädivatid soavad tuimuidu.

Ja ennassid tuleb ikka Annelile kirja koa anda. Televonni pial 50 37 407. Neh, et kui äkist rahvast rohkem tuleb, kut bussi mahub, siis soab mõne autu koa viel soata. Et ep jäeks kellelgid köimata, kis minna tahab.

Koostas köib koa ikka tihe elu. Põle sest midad, et sui otsa lõppes. Kahekümnenda oktoobri õhta soab jälle kolmekäigulise süömaaja ja elavad muusikad koa viel selle juure kuulata. Ind oo kolmkümmend viis eurut ja ennassid soab kirja anda Veispuki kaudu või siis Söödivälja Liinu meili peale liinu@koost.ee Ja sialt nädali jägu edasi oo Koostas jälle uus mälumängiõhta.

Ja teenepool tied Koostast, Samsaaras, oo sellest sügisest iga lõunaaegas ühe muhulase õpetuse järgi tehtud koek lõuna kõrvasseks. Nõnna kut mineva talve suppidega olli – iga nädal oo uus koek.

Neh, et jätku! Ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email