Malevlased tõestasid end tublide tööinimestena

Tänavuse malevasuve projekti aruande kohaselt said mitmed Kuressaare noortemalevlased ettepaneku töötamist jätkata ka pärast maleva lõppemist.

Aruanne toob välja, et suurimad tööandjad olid sel aastal kaubandusega tegelevad eraettevõtted, nagu Coop, Maxima ja Selver, kus töötas 31 noort. Tööd tehti veel toitlustuskohtades, ehitusfirmades, maasikakasvanduses, elektroonikatooteid tootvas ettevõttes ja Saaremaa valla allasutustes.

11 malevlast sai tööd ka innovaatilistel töökohtadel Kuressaare Noortejaamas, Saaremaa muuseumis, Saaremaa lemmikloomade turvakodus, keskaja elamuskeskuses Archebald, Saaremaa kunstistuudios ja Sõbralt Sõbrale uuskasutuskeskuses. Innovaatiliste töökohtade all mõeldakse seejuures paiku, mis pani neil silmad särama, avardas nende maailmapilti ja loomingulist potentsiaali.

Noortekas toob aruandes välja, et nad hindavad ise tänavuse malevasuve kordaläinuks. Tagasiside nii malevlastelt kui ka eraettevõtetelt oli positiivne ning järgmiseks aastaks on tulnud juba ka pakkumisi koostöö jätkamiseks. Tööandjate rahulolu näitab ilmekalt ka see, et mitmed malevlased said ettepaneku pärast maleva lõppemist töötamist jätkata.

Malevas töötas sel suvel 59 noort, neist 33 tüdrukut ja 26 poissi. 13-aastaseid oli 10, 14-aastaseid 16, 15-aastaseid samuti 16, 16-aastaseid 14 ja 17-aastaseid kolm. Keskmine malevlane oli 14,7-aastane. 49 malevlast töötas kolm nädalat ja kümme malevlast kaks nädalat. Esmakordselt kestiski Kuressaare noortemalev tänavu kolm nädalat. Päevas tehti tööd neli kuni seitse tundi.

Print Friendly, PDF & Email