Kuressaare gümnaasium ei ole nõus loobuma tugispetsialistidest (9)

Kuressaare gümnaasiumi juhtkond ja tugispetsialistid soovivad, et logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi tugiteenuseid osutataks ka edaspidi koolis, selle asemel, et spetsialistid asuksid tööle vallavalitsuse kavandatavas tugikeskuses.

Kooli hoolekogu heakskiidul saatis KG direktor Toomas Takkis eile abivallavanem Helle Kahmile ja vallavalitsuse haridusosakonna juhatajale Raivo Peetersile kirja, kus märgib, et tugispetsialist saab oma tööd teha tulemuslikumalt keskkonnas, mille koosseisu ta ise kuulub.

Toomas Takkise (fotol) sõnul pärineb mõte vallavalitsuse poole pöörduda kooli neljalt tugi­spetsialistilt ja põhikooli õppealajuhatajalt Anu Saabaselt.

“Mina kirjutasin sellele kirjale rahuliku südamega alla, kuna usaldan oma töötajaid – nemad on selles valdkonnas spetsialistid,” lausus Takkis. “See, et vald lahendab väikeste koolide probleeme, kus tugispetsialiste ei jätku, on mõistlik tegevus. Miks peaks aga ehitama kõike ühtemoodi? Paindlikku mõtlemist võiks rohkem olla.”

Takkis märkis, et kaasava hariduse võtmes ja arvestades kooli õpilaste ja abivajajate arvukust, näeb kool pigem olemasolevate tugisüsteemide täiendamise vajadust, et tagada optimaalne tugi hariduslike erivajadustega õpilastele kõiki osapooli rahuldava õppetöö korraldamisel.

“Usaldusliku suhte loomine ja positiivsete tulemuste saavutamine on pidev ja pikk protsess, mis saab teoks vaid kõigi osapoolte järjepidevas koostöös, mida on väga keeruline saavutada, killustades oma tööd mitme asutuse vahel,” selgitas ta kirjas vallavalitsusele.

Saaremaa vallavalitsuse haridusnõunik Meelis Kaubi tutvustas keskuse loomise kava oktoobri alguses. Kaubi tõdes, et Saaremaa vallas on tugiteenuste kättesaadavus kooliõpilastele ja nende vanematele praegu tagatud ebaühtlaselt.

“Vallavalitsus haridusasutuste pidajana peab oluliseks vaadata olemasolevat kompetentsi (tugispetsialistid) tervikuna ja koondada ühise keskuse alla,” kirjutas Kaubi 3. oktoobril Saarte Hääles ilmunud arvamusloos.

Monika Metsmaa, Andres Sepp

Print Friendly, PDF & Email