SÜG-i ümberehitus rõhub avatusele (9)

SAAB UUEKS: SÜG-i haldusjuht Aado Haandi kinnitas vallavalitsuse seisukohta, et kuigi olemasolev koolihoone saab uueks, ei ole veel kaugeltki teada, mismoodi hakkab see detailselt välja nägema.
Maanus Masing

Põhikooliks muutuva Saaremaa ühisgümnaasiumi hoone eskiislahendus näeb ette olemasolevate ruutmeetrite juures ruumilahenduse ümberkorraldust. Näitlikult öeldes võetakse koolimaja pulkadeks ja pannakse veidi teistmoodi kokku.

Saaremaa vallavalitsuse üldharidusnõuniku Õilme Salumäe sõnul ei saa praegu veel detailselt rääkida, kuidas 4,5 miljonit eurot uuendamiseks saanud koolimaja ruumid muutuma hakkavad. Nii näiteks plaaniti algses eskiislahenduses juurdeehitist, kuid see praagiti rahajagajate poolt välja, kuna ületas etteantud ruutmeetreid. Salumäe märkis, et detailsetes ehitusprojektides võib see uus hoone juurde tulla, kuid selle arvelt tuleks midagi muud ära võtta. Näiteks võiks tema sõnul juurdeehitis tulla ühe korruse mahavõtmise arvelt. “Ettepaneku tegemine ja sellele vastamine käis üksnes mahu alusel ning ei tähendanud uut eskiisi,” selgitas Salumäe. “Nüüd hakkab vald alles lähteülesannet kokku panema ja seejärel selgub ka, mis ja kuidas.”

Esmase rahataotluse esitamiseks telliti siiski ka koolimaja ruumivõimaluste analüüs ja kaasajastamise kontseptsioon, mis annab üldise ülevaate, milline võiks kool tulevikus olla. OÜ b210 büroo arhitektide Karin Tõugu ja Nele Švern­si peamine idee on luua kooli rohkem mitmekesisema otstarbega ruume. Praegune hoone on range klass-koridor-süsteemiga maja.

Arhitektide hinnangul on koolimajal muutmiseks head eeldused. “Hoone klasside vahelised seinad on mittekandvad, mis võimaldab luua lükandseintega eraldatavaid/ühendatavaid suuremaid klasse temaatilisteks õppealadeks ja aktiivõppeks,” selgitasid arhitektid ruumianalüüsis. Näiteks pakuvad nad välja liigendada klasside seinu klaasustega, mis muudaks need avaramaks. Samuti soovitatakse kasutusele võtta keldrikorrusel asuvad vananenud ja kasutuseta tehnoruumid, suurendada sööklat. Palju on tähelepanu pööratud algklasside ruumiprobleemile, kes on eriti kitsikuses, kuna kasutavad n-ö koduklassi süsteemi, mitte ei rända mööda maja ringi. Kavandatud on ka mitmeid õpilaste ühisalasid ning ka kooliõues soovitatakse mitmeid ümberkorraldusi laste vahetundide ja vaba aja paremaks veetmiseks.

Põhikoolina 650 õpilasele planeeritud õppehoone pidi arhitektide nägemuse kohaselt saama esimesele korrusele ka juurdeehitise, kuid see on praegu päevakorrast maas kuni lõpliku ehitusprojekti valmimiseni. Samuti näeksid arhitektid juurdeehitist keskkonnahariduse majaosale, mis annaks võimaluse uutele klassidele.

Hariduse 13 hoone sai põhikoolide õppehoonete uuendamise meetme kavast 4,5 miljonit eurot toetust, millele vald paneb ise juurde pea miljoni. Lõplik ja täpsem taotlus tuleb esitada detsembri alguseks.


Lümanda osas muudeti reegleid

Samal ajal kui Saaremaa vald sai Kuressaare Hariduse 13 koolihoone tarbeks 4,5 miljonit, jäi endise Lääne-Saare valla taotlus Lümanda põhikooli hoone jaoks küsitud 1,2 miljonist ilma.

Raha jaganud Innove põhjendas Lümanda mittetoetamist muu hulgas asjaoluga, et see ei too kaasa piirkonna koolivõrgu jätkuvat korrastamist, arvestades otsuse puudumist Kihelkonna kooli osas.

Endine Lääne-Saare vallavanem ja nüüdne Saaremaa valla volikogu liige Tiina Luks ütles, et talle jääb Kihelkonna sissetoomine põhjendusse arusaamatuks. “Taotluse esitamisel olid eraldi omavalitsused ning Kihelkonna kooli kohta ei saanud Lääne-Saare kuidagi otsuseid teha, mida nüüd taotlejale ette heidetakse,” imestas Luks. Seda enam, et kui tekkis Saaremaa vald, täpsustati Innovest, kuidas nüüd varem erinevate omavalitsuste poolt esitatud taotlustesse suhtutakse. “Siis oli vastus, et taotlused on teineteisest sõltumatud ehk et projekte käsitletakse esitamisaegse situatsiooni kohaselt,” ütles Luks. “Põhjendusest saan aru, et nii siiski ei olnud.”

Innove elukestva õppe keskuse juht Maarja Parve kommenteeris Saarte Häälele, et kõigi taotluste puhul arvestati tegevuste mõju hindamisel ka haldusreformi järel tekkivate valdade koolivõrku.

Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Raivo Peeters kinnitas, et Lümanda koolis tehakse hädapärased tööd siiski ära. Peamised probleemid saavad lahenduse keskusehoone uuendamise käigus. “Sinna majja tulevad ruumid algklassidele, pikapäevarühmale ja ka söökla,” selgitas Peeters. “Lümanda koolihoones tehakse vajalik remont.”

Print Friendly, PDF & Email