Muuseum tahab teha mitu uuendust

Saaremaa muuseum plaanib järgmisel aastal toetuse saamise korral võtta kasutusele näiteks audiogiidid, rajada lossihoovi kauplemisväljaku ja uuendada tornikohvikut.

Saaremaa muuseum on esitanud toetusepalve Saaremaa vallavalitsusele, küsides pea 49 000 eurot üheksa erineva ettevõtmise tarbeks.

Sel suvel kolis osa käsitöölisi tururemondi tõttu lossihoovi. Nüüd soovib muuseum soetada varikatusega müügiletid. Lossi ette tahetakse paigaldada suur infotulp ja korrastada lossisisene viidandus, mille nõrkust on välja toodud ka külastajauuringutes.

Külastajad on palju küsinud ka audiogiidide kohta, kuna muuseumi ekspositsioonil on vähe ingliskeelseid tõlkeid. Praegu on olemas vahetatava CD-ga variant, kuid see vajaks ümbervahetamist tänapäevase lahenduse vastu. Ka soovib muuseum remontida vananenud tornikohvikut. Samuti oleks vaja rajada nüüdisaegne catering-köök. Muuseumi ruumide väljarentimine mitmesuguste toitlustamist vajavate ürituste tarbeks on muuseumile korralik sissetulekuallikas, kuid praegu puuduvad sanitaarnõuetele vastavad ruumid.

Peale suuremate plaanide küsitakse raha ka lossivallide niitmiseks ning muuseumi kulude katteks, kui lossihoovis toimuvad erinevad üritused, mis kulutavad elektrit ning kus kasutatakse prügikaste ja WC-sid. Muuseum kõikide ürituste eest renti ei küsi. Näiteks kui on tegu 1. septembri tähistamise, lasteaedade lõpetamise või Ultima Thule jooksumaratoniga.

Saaremaa muuseumi juht Rita Valge ütles, et taotluses väljatoodud plaanid on muuseumi kvaliteedi tõst­miseks ühed olulisemad.


MUUSEUM KÜSIB

• Kassasüsteem 6482 €
• Infotulp 11 400 €
• Viidandus 4000 €
• Üritused lossihoovis 2000 €
• Tornikohviku projekt 3900 €
• Köögi kaasajastamine 6000 €
• Vallide niitmine 5500 €
• Audiogiid 4560 €
• Käsitööturg 5000 €

Print Friendly, PDF & Email