Maaraamatukogud keskraamatukogu alluvusse (1)

Saaremaa vallavalitsus suunas volikogu 26. oktoobri istungile kaks eelnõu, mille alusel saavad 26 Saaremaa raamatukogust seniste hallatavate asutuste asemel Saare maakonna kesk­raamatukogu haruraamatukogud.

Ümberkorraldused lähtuvad Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingust, mille kohaselt olemasolev raamatukogude võrk säilitatakse, koondades selle Saare maakonna keskraamatukogu juhtimise alla, ning raamatukogude ülalpidamine ja teavikute soetamine tagatakse vähemalt samas mahus.

Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Mihkel Tamm selgitas, et raamatukogude esindajatega kohtuti selle teema arutamiseks 28. septembril ja kohtumise üks peamisi sõnumeid on see, et ühtki raamatukogu kinni ei panda.

“Praegu alluvad raamatukogud valla kultuuri- ja spordiosakonnale, kuid sellegipoolest on nende töö ka seni olnud tihedalt seotud keskraamatukoguga – näiteks uute teavikute tellimine, ühised seminarid ja igapäevane koostöö. Eelkõige on ümberstruktureerimise eesmärk raamatukogutöötajate palkade ja koormuste ühtlustamine,” märkis Tamm.

Ühtegi raamatukogu ei suleta, küll aga tuleb Tamme sõnul töökoormusi optimeerida ja olenevalt külastatavusest muuta vajadusel ka lahti­olekuaegu, mis annab võimaluse valla eelarveliste vahenditega otstarbekamalt ringi käia.

Print Friendly, PDF & Email