Vallaleht läheb mahukamaks

Saaremaa valla infoleht Saaremaa Teataja on info paremaks edastamiseks plaanis uuest aastast kasvatada kaheksaleheküljeliseks.

Kristiina Maripuu

Valla pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on lähtekohaks võetud see, et leht jõuaks ka tuleval aastal igasse Saaremaa valla postkasti, ilmuks kaks korda kuus ja oleks tasuta. “Kui praegu on vallalehe maht neli lehekülge ja selle viimasest küljest pool on Saarte Hääle reklaampind, siis uuest aastast on soov kasvatada lehe mahtu kaheksale leheküljele,” ütles ta.

Vallavalitsuse meediaspetsialist Merike Pitk nentis, et Saaremaa vald on Eesti suurim omavalitsus ja neljaleheküljeline leht on liiga õhuke, et mahutada kogu vajalikku infot. “Enamasti on valdade lehed 12- ja isegi 20-küljelised, sisaldades lugusid ka vallas toimunud sündmustest ja üritustest, reportaaže ning intervjuusid. Meil täidavad seda rolli suuresti maakonnalehed,” lausus ta.

Suurema mahuga vallaleht suudaks Pitka sõnul informeerida vallaelanikke paremini vallavalitsuse ja -volikogu otsustest, avada nende tagamaid, aga ühtlasi – ja mis vahest kõige olulisem – tuua lehte rohkem infot, mis ühes või teises valla piirkonnas toimub ja mis pakuks huvi kõigile valla elanikele.”

Sel aastal on vallalehe kõrval ilmunud ka piirkondlikud infolehed. “Hetkel oleme saanud tagasisidet, et mitmed piirkonnad soovivad võimalusel nende avaldamist jätkata – samas võimaldaks mahukam vallaleht avaldada senisest enam piirkondade infot,” sõnas Pitk.

Kui rääkida lugejate ootustest (sh vastava läbiviidud küsitluse põhjal), siis soovitakse vallalehest saada võrdselt nii ametlikke teateid ja eelinfot, lugusid erinevatest piirkondadest ja selgitavat lugemist kui ka artikleid huvitavatest inimestest, teavet ürituste kohta ja operatiivsemat selgitustööd. “Ennekõike on vallalehe roll inimesi teavitada ja mahukam leht loob selleks kindlasti paremad eeldused,” nentis Pitk.

Raadio Kadi OÜ-ga sõlmitud hankeleping vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmiseks kehtib aasta lõpuni ja uus hange on ettevalmistamisel. Vallalehe osas saab tagasisidet anda, täites küsitlusvormi lehel https://tinyurl.com/vallaleht.

Print Friendly, PDF & Email