Ülikooli lõputöö pakub välja Muhu maalinna varjusurmast päästmise idee (10)

MUHU MÄNNA KUJULINE: Maja on avalik-ühiskondlik hoone, mida oleks võimalik kasutada aastaringselt erinevate ürituste tarvis. Lisaks pakub Roosipuu välja idee panna püsti vaatetorn vaatega maalinnale, Muhu saarele ja Väikesele väinale.
3X ANDER ROOSIPUU

Tallinna tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituudi vilistlane Ander Roosipuu lõputöö pakub välja idee ehitada Muhu maalinna varjusurmast väljatoomiseks selle juurde vaatetorn ning muuseumi- ja kohvikuhoone.

Roosipuu väljapakutud ehitiste eesmärk on kujundada praegu küllatki mahajäetud Muhu maalinnast esimese järgu vaatamisväärsus Saare maakonnas. Maalinna lähedale kavandatud Muhu männa või kaheksakanna-kujulises kahekorruselises hoones võiksid olla muuseum, suveniiripood, infopunkt, kohvik ja galerii, kus saab korraldada kunstiväljapanekuid.

Muhu maalinna keskele tuleks Roosipuu lõputöö kohaselt rajada ringikujuline paeplaatidest plats, et seal oleks võimalik korraldada näiteks kontserte ja tantsupidusid.

Ander Roosipuu ütles Saarte Häälele, et tema lõputöö on puhtalt akadeemiline eskiis-visioon, mis pakub välja arhitektuursed lahendused väheteadvustatud ja praegu jätkusuutmatult konserveeritud maalinna olukorra parandamiseks.

“Ma olen värskelt ülikooli lõpetanud vilistlane, mitte rahakas arendaja või aktivist,” lausus Roosipuu. Lõputööks tuli leida huvipakkuv koht ja lahendamist vajav probleem, milleks autori hinnangul ja instituudi õppejõudude heakskiidul Muhu maalinn igati sobis.

Praegu on Muhu maalinn Roosipuu sõnul sisuliselt mahajäetud ja väheteadvustatud koht, millest on teadlikud valdavalt kohalikud muhulased ja kitsas ring ajaloohuvilisi. Maalinna vallidel kasvab võsa, mille juured aegamööda murendavad ajaloolisi valle. Maalinna juures pole lihtne parkida ja ka olematud teenused pidurdavad huvi tekkimist selle koha vastu.

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt (fotol) ütles, et Ander Roosipuu lõputöö on väga tore ja lennukas, maalinna jaoks vahest liiagagi lennukas. “Sellel tööl puuduvad nii rahalised kui ka kinnistupõhised piirid ja lõpplahendus päris selline ei tuleks,” lausus Auväärt.

Maalinna võimalikud arengud olid eelmisel nädalal arutusel ka Muhu valla arengukomisjonis. Lisaks Ander Roosipuu väljapakutule esitasid oma ettepaneku maalinna vahetus naabruses elavad Pirjo Roponen-Lunnas ja Kari Lunnas, kes käisid välja mõtte rajada maalinna ümbrusesse laudtee. “Eks vald peab nüüd realistlikud ideed välja valima ja edasi sõltub kõik rahalistest võimalustest,” ütles Annika Auväärt.

Print Friendly, PDF & Email