62 kala läheb mehele maksma 1400 eurot (6)

Keskkonnainspektsioon nõuab kohtu kaudu saarlaselt ebaseadusliku kalapüügiga keskkonnale tekitatud kahju hüvitamist 1427 euro ulatuses.

Kohtusse esitatud hagiavalduse andmetel püüdis mees 14.–15. juunil Kingli peakraavist 59 linaskit, ühe ahvena, ühe särje ja ühe haugi. Paraku oli Ida-Saaremaal elav kodanik püügile asetanud kaheksa võrku ilma selleks kutselist kalapüügiõigust omamata. Nakkevõrkude kogupikkuseks mõõtsid inspektorid ligi 328 meetrit, harrastuspüügil tohib ühe kalastuskaardi alusel kasutada ühte kuni 70 m pikkust nakkevõrku. Linaski püük on 20. juunist 20. juulini lubatud ainult õngega.

Inspektsioon tegi augustis salapüüdjale ettepaneku keskkonnale tekitatud kahju hüvitada, kuid seda pole seni tehtud. Kahjusumma kujunes nii suureks, kuna kutseline kalapüük keelatud ajal loetakse kalapüüginõuete tõsiseks rikkumiseks ja seega korrutatakse summa viiega. Näiteks keeluajal püütud haug maksab püüdjale 35 eurot, linask 24 eurot.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer selgitas, et kahjunõudeid tuleb ette küllalt sageli ja enamasti on need seotud ebaseadusliku kalapüügiga, kuid ka jahirikkumistega. Sel aastal on Saaremaa büroo esitanud kuus kahjunõuet, mõned on veel töös.

Haameri sõnul pannakse tihti ühte patta õigusrikkujale määratud rahatrahv ja keskkonnakahju hüvitamine. Tegelikult on need kaks erinevat menetlust.

Rahatrahv on karistus toimepandud süüteo eest ja keskkonnakahju on summa, mille õigusrikkuja peab maksma keskkonnale tekitatud kahju hüvitamiseks.

Print Friendly, PDF & Email