MUHU UUDISSED: Sai laadal köidud…

Ikka terit. Voata seda ma ole ennegit arvan ja üteln, et sie Taevataet piab ikka kuskilt otsast juurikuid pidi muhulane olema. Enne ja pärast kuaretab seda vihma sialt ülalt alla, et vähä põle, ja sie va tuul oo ühna inneti teesekorra, aga mineva laupa, kui Muhus laat olli, siis olli ikka kohe tohmi kena ilm. Ja neh, nende turismiasjakarpidel, kis laupa Muhus roosiaida uudistmas köisid, vädas selle va ilmaga just nõnnasammati.

Moni puudust põle laadal oln mitte. Pakuti soemaid riidid ja toekamaid jalavarjusid. Tali ju varsi tulemas. Ja puid ja põesuid. Ja Peipsi sibluad ollid masu Peipsi jaarest kohale väetud. Ja liha ja leiba ja suveniirisid. Ja isegid seljaõerumise istmeid olli pakkuda. Sõukse asjanduse ma katsusi kohe sialsammas järgi. Oi mõidus küll easte! Nüid oo luud-kondid puhtapuru terved. Omingu oete pialt kerkides põle änam taris soiguda mitte, et siit oo aige ja sialt oo aige.

Ma ikka uurisi koa laadal mõnede kääst, et neh, kui ennevanasti pidid mihklibeks kõik õuetüöd tehtud olema, et kas oo kõik jõudn. Oo küll. Võib rakturid mureta põllale kündma laska. Ja nüid ep oskakid änam muud, kut ootab, et nie lehed puu otsast alla tulavad. Aga nendel põle seevoasta pooleskid kiiret. Alles akkavad kollaseks vädama. Põlegit õiged sügise olemist viel. Ja neh, pihelgamarju, neid põle seevoasta üleüldse. Nõnna et tiagid, ons nüid ikka juba oktoober või oo alles august.

Aga nüid uiemaid asju koa nende oln aside jätkuks. Riede õhta näidatse Hellamoal jälle kinu. Kellu seitsmest akkab pihta ja pileti innaks oo viis eurut. Vilm oo sedakorda ete imeliku nimega “Põrgu Jaan”. Nähe soab ühe mehe seiklusi pärast Põhjasõda. Aga sie mies oo natusse isekieeru. Ma rohkem ep ütle koa, tuleb ikka ise voatama minna.

Ja Hellamoa külakeskuse majas oo nüid üks uhke näitus koa ülal – “Oh kooliaeg…”. Voatama soab minna teisibe ja kessiku kellu ühessast kolmeni, neljabe kümnest kuieni ja riede ja laupa ühessast üheni.

Ja tuleva kesskiku pange aga jälle vaim valmis. Nie ettevõtluse kuolitajad tulavad jälle oma tarkust jägama Hellamoal. Ja sedakorda oo nendel kolmas inimene viel kampas. Sõuke, kis mittetulundusühingutele koa oskab tarka nõu jägada. Ikka, neh, nende rojektide kohja pialt. Nõnna et tarkust tuleb aga paljast juure!

Olge siis aga munuksed!

Print Friendly, PDF & Email