Katuserahast 400 000 jõuab Saaremaa teedesse (10)

MIKK TUISK: Prioriteedid on selles järjekorras, et inimesed peavad saama liikuda ehk kruusateed peavad olema läbitavad.
MAANUS MASING

Katuserahaks ristitud riigieelarve regionaalinvesteeringutest jõuab tuleval aastal Saaremaa teedele mustkatete ehituseks 400 000 eurot.

Seega on võimalik vallal tänu riigi toetusele tuleval aastal Saaremaa kehvemas seisus kruusateede parandamiseks kulutada võrreldes tänavusega kaks korda rohkem raha.

Sel aastal on valla teedele mustkatete ehituseks tehtud kulutusi suurusjärgus 330 000 eurot. Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles Saarte Häälele, et 2019. aasta vallaeelarvest võib katete ehitusele arvestada 400 000 eurot. “Siin mängib väga olulist rolli ka talv ja see, kui hullult ta teid lõhub,” tähendas Tuisk.

Tänavu panustati rohkem ühekordsete katete säilitamisse ehk ülepindamisse ja kruusateede remonti, seega on järgmisel aastal alused olemas, kuhu suuremas ulatuses mustkatet teha.
Olemasolevad mustkatted tuleb Tuisu sõnul õigel ajal pinnata, et vältida nende lagunemist, ja siis saab juba vaadata katete ehitust ja sedagi esimeses järjekorras majade piirkonnas ja sealt juba edasi teed küladest riigimaanteedeni ja transiitteed.

Tööde mahtude kohta ütles Mikk Tuisk, et prognoose on keeruline teha, sest võib eeldada, et pindamiste ja katete ehitamise hind lähtuvalt bituumenihinna tõusust kasvab. Bituumenihind on seotud maailmaturu naftahinnaga.

Saaremaa valla eksisteerimise jooksul on vallaelanikud pöördunud kehvade teede tõttu vallavalitsuse poole kümneid kordi.

Näiteks septembris pöördusid vallavalitsuse poole Pöide kandi Kakuna ja Muraja küla elanikud, paludes Kõrkverest nende elamisteni viiva tee ehitamist aukude-, tolmu- ja porivabaks. Mikk Tuisk kinnitas neile, et võimalusel tuleks mustkatte alla viia kindlasti Muraja tee Kõrkverest Kakunani ning võimalusel Kakuna tee.

Juulis palus Jööri küla teede mustkatte alla viimiseks võimaluste ja vahendite leidmist sealne külaselts. Seltsi esimees Sulev Peäske selgitas taotluses, et Jööris elab ligikaudu 50 inimest, kes kasutavad teid igapäevasteks toimetusteks, tööle ja kooli sõitmiseks.

“Seoses väga halva teede olukorraga (tolm, augud) on tekkinud oht elanike tervisele ja üldisele elukorraldusele. Noored pered on kaalunud seoses teede olukorraga külast lahkumist,” teatas Peäske.

Vallavanem Madis Kallas tõdes, et teed ja nende olukord on ülekaalukalt Saaremaa inimeste suurim murekoht. “Reaalsus on see, et vajatakse häid teid ja olen seda teemat tõstatanud paljudel kohtumistel. Mul on hea meel, et valitsus ja ministrid, kellega olen sel teemal rääkinud, peavad seda samuti oluliseks,” lisas vallavanem.

Vallavalitsus alustas juba kevadel valla teede remondivajaduse kaardistamist, mille alusel koostatakse pingerida. Lähtutakse muu hulgas järgmistest punktidest: 1) tee kasutustihedus; 2) kruusateede läbitavus; 3) ülepindamist vajavad teed; 4) uued mustkatted. Kaardistamise tulemusel peaks valmima teede investeeringute kava. Seni kava veel valmis ei ole.

Print Friendly, PDF & Email