Eralasteaed küsib vallalt raha õpetajate palgatõusuks (8)

MTÜ Saarepiiga Koolitus soovib Saaremaa vallale esitatud tegevustoetuse taotluses 15 096 eurot oma Naerusuu lasteaia õpetajate palkade tõstmiseks.

Taotlusele alla kirjutanud Johannes Kaju (fotol) nendib, et MTÜ tegevus toimub küll hoogsalt ja kvaliteetselt, kuid valupunktiks on lasteaia töötajate palgatase. “Viimastel aastatel on munitsipaalsektoris õpetajate palgad olnud pidevas tõusus ja riiklikult on tulnud juurde toetus õpetajate palkade tõstmiseks. Kahjuks ei ole MTÜ-l endal olnud piisavalt vahendeid sama rütmiga tõusuga kaasa minna ja kahjuks ei arvestata õpetajate lisatoetust ka pearaha arvestuses,” märgib ta.

Nelja abiõpetaja palga tõstmiseks 600 eurole vajalikud 3216 eurot lubab MTÜ leida omavahenditest, õpetajate palkade viimiseks 1000 eurole on aga vaja 15 096 eurot, mida MTÜ küsib vallalt. Võrdlusena tuuakse sealjuures välja, et riiklik pedagoogide palgatase on 2019. aastast alates 1250 eurot.

Lisaks palgatoetusele soovib Saarepiiga Koolitus 3200 eurot ehitusalase eksperthinnangu tellimiseks, mis näitab, mil viisil ja kuidas on teostatav lasteaia kolmanda korruse väljaehitamine. Hindamise käigus koostatakse eskiisprojekt ja antakse ehitustööde orienteeruv maksumus.

Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep ütles, et Saarepiiga koolituse taotlus on menetlusse võetud, kuid selle sisu on ennatlik kommenteerida, sest taotluste ülevaatamine alles algab.

Print Friendly, PDF & Email