Kaitseliit soovib suuremat ja kallimat lasketiiru (4)

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili palus Saaremaa vallal teha otsus, kuidas peaks toimuma plaanitava lasketiiru rahastamine ja kasutamine.

Kiili põhjendab, et varemalt plaanitud viie rajaga 50 meetri siselasketiiru asemel on vajadus kümne rajaga tiiru järele. See tähendab, et 2016. aastal Kuressaare linnavalitsusele teatatud 500 000-eurose maksumuse asemel on nüüd hinnaks 1,7 miljonit eurot koos käibemaksuga.

Kiili märgib, et Saaremaa maleva uude staabi- ja tagalakeskusesse kavandatava lasketiiru puhul loodetakse koostööd teha vallaga, kuna soovi lasketiiru kasutamiseks on avaldanud ka spordikool. 2016. aastal andis linnavalitsus nõusoleku toetada vana kalkulatsiooni järgi tehtud hinnaga lasketiiru ehitamist 250 000 euroga, mis on kirjas ka Saaremaa valla eelarvestrateegias aastate 2019 ja 2020 peal.

Kaitseliidu ülem palub vallal teha valik kolme edasise stsenaariumi osas. Esiteks et Kaitseliit viib läbi riigihanke 10 rajaga lasketiiru ehitamiseks eeldusel, et Saaremaa vald tasub ehitusmaksumusest ja ülalpidamiskuludest 50%. Teise variandina pakutakse, et Kaitseliit viib läbi riigihanke viie rajaga lasketiiru ehitamiseks, Saaremaa vald toetab ehitust 250 000 euroga ja kannab hiljem 50% korrashoiukuludest ning Kaitseliit võimaldab spordikooli noortel kasutada lasketiiru treeninguteks. Kolmas variant on, et Kaitseliit viib läbi riigihanke viie rajaga lasketiiru ehitamiseks ilma valla osaluseta ning võimalikud kasutustingimused vallale ja spordikoolile on hilisemate läbirääkimiste teema.

Print Friendly, PDF & Email