Karujärve kergliiklustee tõuseks 46 meetri peale

Kärla–Karujärve kergliiklustee valminud põhiprojektist selgub, et plaanitaval teel oleksid Saaremaa kergliiklusteede kõige järsemad tõusud ja suurim kõrguste vahe. Saaremaa vallavalitsuse tellitud projektist nähtub, et 5,6 kilomeetri pikkuse tee kõrgused oleksid alates 19 meetrist kuni 46,5 meetrini. Tee ühendaks Kärla alevikku Karujärve populaarse supluskohaga.

Valla ehitusinsener Rait Pitk ütles võimalike tee-ehitusplaanide kohta kommentaariks, et oodatakse veel maanteeameti kooskõlastust. “Projekti valmides ja kõigi kooskõlastuste olemasolul selgub maksumuse suurusjärk,” selgitas Pitk.

Kui uurida valla võimalikke tulevikuinvesteeringuid kajastavaid dokumente, siis Karujärve kergliiklusteed lähiaja plaanidest ei leia. Objekt oli küll sees ühinemislepingu lisaks olnud investeerimisobjektide loetelus Lääne-Saare valla real. Seal oli selle maksumuseks märgitud 720 000 eurot. Saaremaa valla eelarvestrateegiast seda objekti enam ei leia.

Print Friendly, PDF & Email