Vald loob tugiteenuste keskuse (8)

Saaremaa vallavalitsus tutvustas eilsel seminaril plaani luua Kuressaares hariduslikke tugiteenuseid pakkuv kompetentsikeskus.

Hariduslike tugiteenuste korraldamise teemalisel seminaril TTÜ meremajanduse keskuses tõdes vallavalitsuse haridusnõunik Meelis Kaubi, et kuigi Saaremaa vallas tegutsevates haridusasutustes on hariduslike erivajadustega õpilasi koolides 19% ja lasteaedades 22%, napib paljudes haridusasutustes vajalikke tugispetsialiste.

“Seetõttu on tugiteenuste kättesaadavus lastele ja nende vanematele tagatud ebaühtlaselt,” tõdes Kaubi.

Kõik neli spetsialisti – logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog – on vaid Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis. Samuti ei tööta kõik haridusasutuste tugispetsialistid oma erialal täiskoormusega.

“Kolmes koolis – Mustjala ja Kahtla lasteaed-põhikoolis ning Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis – pole aga ainsatki tugispetsialisti,” märkis ta, lisades, et suurem nappus on spetsialistidest just maapiirkondades – raske on leida inimest, kes nõustuks koolides-lasteaedades väikese koormusega töötama.

“Saaremaa vald haridusasutuste pidajana peab oluliseks vaadata olemasolevat kompetentsi tugispetsialistide näol tervikuna ja koondada nad ühise keskuse alla,” lausus Kaubi. Tema sõnul pakub loodav kompetentsikeskus ehk tugiteenuste keskus lapsevanematele ja lastele tasuta nõustamisteenuseid, samuti on tugiteenused tulevikus tagatud ka neile haridusasutustele, kus vastava ala spetsialistid praegu puuduvad. “Arvan, et tänu sellisele keskusele tõuseb teenuse kvaliteet ja muutub tõhusamaks ennetustöö, mis on oluline, et edaspidi probleeme vältida,” rääkis Kaubi. Ta lisas, et olemasolevatest spetsialistidest siiski ei piisa, vaid neid on juurde vaja.

Vallavalitsuse lastekaitsenõuniku Monika Sarapuu sõnul on loodava keskuse juures oluline, et ühe inimese probleemi lahendamiseks on võimalik siduda erinevaid teenuseid. “Tänu “ühe ukse meetodile” muutub asjaajamine perede jaoks senisest lihtsamaks ja mõistlikumaks,” lausus Sarapuu.

Küsimusele, millal selline keskus tegutsema hakkab, vastas Meelis Kaubi: “Üleminek tuleb uuest õppeaastast, keskuse moodustamine aga kindlasti varem.” Uus tugiteenuste keskus avaks uksed Rootsi 7 asuvas hoones, kus tegutseb ka Rajaleidja keskus.

Vallavalitsuse ja Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskuse Osilia korraldatud seminaripäevale olid oodatud eeskätt haridusasutuste juhid ja tugispetsialistid, arutamaks, kuidas tagada kaasava hariduse põhimõtete ühtlasem rakendamine Saaremaa haridusasutustes.

Seminaril tutvustas haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Piret Liba omavalitsuste kohustusi seadusemuudatuste valguses, Pärnu kogemusest tugiteenuste korraldamisel andis ülevaate õppenõustamiskeskuse esindaja Kersti Kesküla, Viljandi kogemusi jagasid päevakeskuse laste ja perede osakonna juhataja Siiri Kruuse ning abilinnapea Janika Gedvil. Seminari läbiviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Print Friendly, PDF & Email