Mis paneb viiendiku töötajatest lahkuma?

CV Keskuse värske uuringu tulemusel selgus, et ühe töötaja lahkumine muudab teisedki kolleegid tööpakkumistele märksa avatumaks. Uuring näitas, et lähedase kolleegi lahkumisel alustaks tööotsinguid ka ise iga viies töötaja.

“Uurisime enam kui tuhandelt töötajalt, kuidas mõjutaks neid lähedase kolleegi töölt äraminek, ning selgus, et lausa iga viies inimene lahkuks töölt või vähemasti alustaks ka ise uutele tööpakkumistele kandideerimisega,” ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. “Vaid vähem kui kolmandik töötajaist on veendunud, et nemad lähedase kolleegi lahkumisest tingituna ei hakkaks veel töökohavahetusele mõtlema.”

Pisut üllatuslikult selgus uuringust, et kõige enam on töökohta hea kolleegi lahkumise tõttu valmis vahetama riigisektori töötajad – koguni 39% riigi heaks töötavatest vastajatest alustaks ka ise kandideerimisega. Samuti selgus, et kõnealuses küsimuses ei oma mõju ei vastaja vanus ega tema sugu – erinevast vanusest ja soost vastajaid mõjutab hea kolleegi uuele töökohale suundumine sarnaselt.

Auväärt lisas, et mida talendikam on töötaja, seda rohkem väljakutseid ta vajab ja seda keerukam on teda ühes ametis pikalt rahulolevana hoida.

“Kuna lahkuminekud, olgugi et tööalased, on emotsionaalsed nii töövõtjale kui ka tööandjale, ei pruugi need alati lõppeda sõbralikult. Uuring kinnitab, et juhi oskamatu käitumine töötaja lahkumisel võib lisaks rikutud suhtele lahkuva kolleegiga saada pisikesel Eesti tööturul kiiresti saatuslikuks.”

CVKeskus.ee uuringus osales 1086 töötajat üle Eesti. 42% vastajatest olid mehed ja 57% naised. Nooremaid kui 25-aastaseid osales uuringus 19%. 44% vastajatest olid kõrgharidusega ja 24% kutseharidusega.

Print Friendly, PDF & Email