Kogumise võimekusest üksi ei piisa (5)

Katarina Papp

“Näitate praamil, et sorteerite prügi, aga tegelikult viskate kõik ühte konteinerisse,” avaldab TS Laevade parvlaevadel kasutatava süsteemi kohta nördimust Virtsu–Kuivastu liinil reisinud Katarina Papp.

Paar nädalat tagasi olin positiivselt üllatunud, kui nägin, et uuel Kuivastu–Virtsu liinil sõitval praamil olid uhked neli avaga prügikastid ja toimus prügi liigiti kogumine.

Sattusin peale, kui koristaja prügikaste tühjendas. Kõik neli prügikastikotti olid ühesugused mustad kilekotid. Küsisin koristajalt, kuidas ta teab, millises kotis on milline prügi, kui kotid on ühesugused. Ta vastas, et konteineri juures teeb ta koti lahti ja vaatab, mis seal sees on, ja siis valab vastavasse konteinerisse. Selline jutt tundus mulle kahtlane, sest kotid olid kõvasti kinni seotud.

Kui autoga praamilt maha sõitsin, nägin, kuidas sadamas oli vaid üks suur konteiner, kuhu kõik need klientide poolt püüdlikult liigiti kogutud prügikotid visati.

Nördinult kirjutasin TS Laevad OÜ-sse, et selgitusi küsida. Toon siinkohal ära meie kirjavahetuse klienditoe spetsialistiga:

“Palume vabandust vastuse viibimise pärast! Täname Teid pöördumise eest! Juhite oma kirjas tähelepanu väga olulisele aspektile, milleks on jäätmete sorteerimine või selle tegemata jätmine. Meie Virtsu–Kuivastu liini parvlaevadel on enamus pardal olevaid prügikaste jäätmete sorteerimise võimekuseks valmis. Oleme teadlikud, et kaldal on jäätmete kogumiseks üks konteiner ehk siis segajäätmete konteiner, kuhu parvlaevadelt kokku kogutud olmejäätmed jõuavad.

Kahjuks ei oska me Teile anda vastust, millal kaldal paigaldatakse jäätmete kogumiseks eraldi konteinerid. Igal juhul, meie laevapardal oleme selleks juba täna valmis.

Täname Teid veelkord, et hoolite keskkonnast meie ümber.

Heade soovidega, klienditoe spetsialist”

Minu vastus on siin: “Väga kummaline olukord. Näitate praamil, et sorteerite prügi, aga tegelikult viskate kõik ühte konteinerisse. Kes seda konteinerit haldab? Äkki tuleks siis haldajaga sel probleemsel teemal suhelda ja olukorrale lahendus leida? Loodan väga, et klientidele n-ö rohepesu tegemine lõppeb kiiresti ja keskkonnale sõbralikul viisil.”

Seepeale teatati mulle järgmist: “Teie kirja edastasime ka juhtkonnale, kes on sama meelt, et võimalused peaksid nii laevades kui ka sadamates olema samad. Kinnitame Teile, et antud teemaga tegeletakse kindlasti edasi.”Kindlasti on sarnaseid probleeme ka mujal.


KOMMENTAAR

Pille Kauber,
TS Laevade juhatuse liige, teenindus- ja müügivaldkonna juht:

TS Laevad on valmis kohe olmejäätmeid sorteeritult kaldale üle andma, kui korjeahelas toimuvad vastavad muudatused. Millal need toimuvad, ei oska me tõesti hetkel öelda.

Täname reisijaid, kes nii olulistele aspektidele tähelepanu pööravad ning tõesti hoolivad keskkonnast meie ümber.


Merle Moring,
AS-i Saarte Liinid vanemspetsialist:

AS-i Saarte Liinid sadamates on laevaheitmete vastuvõtmine korraldatud, juhindudes jäätmeseaduses ja sadamaseaduses sätestatud nõuetest.

Laevad on kohustatud sadamale jäätmed üle andma liigiti. Sadamates on selleks tingimused loodud. Lisaks segaolmejäätmetele kogutakse paberi- ja papijäätmeid ning pakendijäätmeid. Igale sadamale on keskkonnaameti poolt välja antud jäätmeluba, millega on kinnitatud vastuvõetavad jäätmeliigid ja vastuvõetavate jäätmete kogused. Eraldi nõuded kehtivad ohtlike jäätmete vastuvõtmisele.

Print Friendly, PDF & Email