Klassitäis lapsi taas soovitud Kuressaare kooli ei pääse (17)

Klassijagu Kuressaare gümnaasiumit eelistavaid lapsi peab siiski leppima elukohale lähima kooliga, kas siis Saaremaa ühisgümnaasiumi või Vanalinna kooliga.

Kuressaares tuleval aastal 1. klassi minevate laste vanemate hulgas korraldati eelküsitlus Pargi lasteaia hoolekogu liikmete eestvedamisel ja Saaremaa vallavalitsuse toel, “tagamaks lasteaedade ja koolide vahelist head koostööd ning selgitamaks välja lastevanemate ootusi koolivaliku osas”.

Vallavalitsus ei ole siiamaani 11. septembril lõppenud küsitluse tulemusi avalikustanud, vaid kavatseb teha seda alles tuleval esmaspäeval. Valla haridusosakonna juhataja Raivo Peeters tunnistas eile Saarte Häälele, et tulemus oli oodatav.

Saarte Häälele teadaolevalt juhib KG, sinna on soovijaid klassijagu enam, kui ruumi. Nii on see olnud ka varem. SÜG-i kolme ja Vanalinna kooli kahte 1. klassi aga ainult soovijatest täis ei saaks. Peetersi sõnul ei ole teha midagi, sest KG pole kummist ja valik tehakse sirgelt valla vastuvõetud korra alusel.

Seega – loetelus esmane kriteerium soovitud kooli saamiseks on lapse rahvastikuregistri järgsest elukohast lähima koolini mineva tee pikkus. Teised kriteeriumid – pere teiste laste õppimine samas koolis ja lapsevanema töötamine samas koolis – on teisejärgulised juhul, kui kooli õpilaskohtade arv on juba täidetud koolile lähemal elavate lastega. Alles neljanda kriteeriumina arvestab vallavalitsus “võimalusel lapsevanema soove”.

Korralduses on ka kirjas, et kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse täiendavalt elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. See märge on tehtud juhuks, kui lapsevanemad otsustavad eelistatud kooli pääsemiseks ennast ja lapse mõne koolile lähemal elava tuttava või sugulase juurde sisse kirjutada.

Saarte Hääle andmetel kasutati sellist trikitamist käesoleva õppeaasta eel, KG juures elavate inimeste käest on ka tuleva aasta tarbeks sellist võimalust uuritud.

Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas juba juunikuus vallavalitsusele, et seadus ei määra, kumb kahest kriteeriumist on olulisem, mis tähendab, et mõlemad on võrdse tähtsusega.

“Leian, et vallavalitsusel ei ole õigust kooli määramisel alati eelistada üht kriteeriumi. Iga juhtumit tuleb käsitleda eraldi, arvestades kriteeriume ja asjaolusid kogumis,” märkis Madise.

Tema sõnul oleks mõlema kriteeriumiga arvestatud maksimaalselt, kui koolikoha saavad need lapsed, kes elavad kooli lähedal ja kelle õed või vennad juba käivad samas koolis.

“Samas ei tähenda elukoha lähedus tingimata seda, et alati tuleb eelistada last, kelle elukoht on koolile vahemaad arvestades kõige lähemal. Näiteks võib olla vaja eelistada last, kes elab küll teistega võrreldes kaugemal, ent kellele on konkreetne kool lähim kool. Vastasel juhul polekski kaugemal elaval lapsel võimalust lähimasse (või ka läheduselt järgmisse) kooli saada,” kirjutas Madise.

Tema sõnul pole ka välistatud, et mõnikord tuleb eelistada kooli lähedal elavat toevajadusega last teisele lapsele, kes elab samuti kooli lähedal ja kelle pere teine laps juba käib selles koolis.

Print Friendly, PDF & Email