KG osaleb uute tehnoseadmete juurutamises (7)

Kuressaare gümnaasiumi õpilased ja õpetajad osalevad projektis, mille käigus katsetatakse kolme aasta jooksul erinevaid nutikaid seadmeid ja töötatakse välja nendega seotud õppematerjalid.

Euroopa Liidu projekti raames saab viis Eesti kooli – Valga gümnaasium, Kolga kool, Kuressaare gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene gümnaasium ja Väätsa põhikool – kehaandurite kohvri, nutiriided, ruumiandurid, digikunsti keskuse ning teaduslabori. Kolme aasta jooksul koguvad noored ise ideid, kus ja kuidas neid seadmeid kasutada ja mida saadud teabega teha.

KG õppealajuhataja Maidu Varik selgitas, et projekti idee on ainetevahelise projektõppe vormis õppijate aktiivne kaasamine õppeprotsessi läbi arendus- ja tegevusuuringute Targa Koolimaja. “Õppijad kasutavad teatud perioodi jooksul värkvõrgu seadmekomplekte oma õpikeskkonna uurimiseks ja kohandamiseks ning koostavad selle kohta digitaalseid õppematerjale. Õpetajad koostavad aga tegevusuuringu tulemusena õpilood või stsenaariumid, mille alusel saavad teised koolid samu seadmeid õppetöös kasutada,” rääkis ta.

Kokkulepitud perioodi möödumisel toimub seadmete vahetus ja koolid saavad teistsuguse komplekti, millega korduvad sarnased tegevused.


Seadmekomplektid

ruumisensorite komplekt: Raspberry Pi, Razberry, Arduino, Decto;
nutiriiete komplekt: Arduino, Adafruit Gemma;
teaduslabori komplekt: PocketLabs, Vernier sensorid tahvelarvutile;
digikunst: VR-prillid, 3D-skanner, muusika, video;
keha-komplekt: silmajälgija, Kinect, ajuskanner, nutikellad.

Print Friendly, PDF & Email