Töötute seas rohkem naisi kui mehi (7)

Rohkem kui kolmandik Saare maakonna töötutest on naised, kelle vanus jääb 25 ja 54 eluaasta vahele.

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonnas augusti lõpu seisuga registreeritud 490 töötut, neist 26 Muhu ja neli Ruhnu vallas.

Arv 490 on seni kuude lõikes kõige pisem näitaja. Tänavu jaanuaris oli töötukassas arvele võetud 749 inimest, juuliks oli see arv kahanenud aga 508-ni.

Naisi oli maakonna töötute seas 31. augusti seisuga meestest mõnekümne võrra rohkem – vastavalt 264 ja 226.

Kõige rohkem on maakonnas töötuid 25–54-aastaste naiste seas, koguni 179.

“Naiste osakaal on registreeritud töötute seas ikka suurem olnud kui meeste oma,” tõdes töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik. “Ilmselt on põhjus selles, et naised on oma asjaajamistes meestest korrektsemad, nende jaoks on selgus ja täpsus olulisemad. Kui töösuhe lõpeb, hakkavad nad uuesti tööotsingutega tegelema.”

Noorte hulgas, kel vanust 16–24 eluaastat, on mees- ja naissoost töötuid võrdelt – kumbagi 22.

Rahvastikuregistri järgi Ruhnus elavast neljast töötust kolm olid naised – kaks neist kuulus vanusegruppi 16–24 eluaastat, üks aga esindas 25–54-aastaste rühma. Ainus töötu mees kuulub aga 25–54-aastaste vanusegruppi.

Statistika näitab, et Muhus polnud augusti lõpu seisuga ühtki alla 24-aastast töötut.

Alghariduseta inimesi polnud Saare maakonnas registreeritud töötute seas ainsatki, doktorikraadiga oli neist üks. Teise haridustasemega oli 242 töötut: 90 inimesel oli üldkeskharidus, 76 töötul oli kutsekeskharidus põhikooli baasil ja sama paljudel keskkooli baasil.

Print Friendly, PDF & Email