Saarlased taotlevad 1,4 miljonit eurot toetust

Saaremaa ettevõtjad küsivad maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse kolmandast taotlusvoorust 1 423 935 eurot.

Maaelu arengukavast rahastatava toetuse tänavune eelarve on 17 miljonit eurot, mis jaguneb kahe sihtgrupi vahel: 7 mln põllumajandussektori põllumajandusettevõtetele ja 10 mln muude tegevusalade ettevõtjatele. Põllumajandus-

ettevõtetelt laekus Saaremaalt seitse taotlust kokku 530 417 euro ulatuses. Väljaspool põllumajandust toimetajatelt laekus 20 taotlust, kes küsivad kokku 893 518 eurot. Eestist kokku küsib meetme raames toetust 286 ettevõtjat, kes soovivad PRIA vahendusel toetusteks saada 22 965 447 eurot.

Sellest meetmest on võimalik toetust saada väga erinevateks kulutusteks. 79 ettevõtjat küsivad toetust päikesepaneelide jaoks, et toota taastuvenergiat. Samas sooviti toetust näiteks kahe hooldekodu ja ühe rändkaupluse jaoks.

PRIA arendusbüroo peaspetsialisti Marje Leppiku sõnul selgus juba esmasel päikesepaneelide kohta esitatud taotlustega tutvumisel, et vähemalt paarikümnes taotluses on vigu ja puudusi. “Paljud päikesepaneelide investeeringu kavandajad on oma taotluse vormistanud seadmete soetamise ja paigaldamise kohta, tulnuks aga esitada ehitiste jaoks. Sisuline erinevus on suur – ehitistega seoses tuleb esitada hulk ehitusseadustikus nõutud dokumente, mida seadmete jaoks toetuse taotlemisel pole vaja,” selgitas Leppik.

PRIA on teadlik päikesepaneelide abil elektrienergiat toota kavandajate vajadusest paneelid aasta lõpuks juba kasutusse võtta, et edaspidi oleks võimalik saada taastuvenergia tootmise toetust. PRIA püüab päikesepaneelide jaoks toetuse soovijate osas otsused valmis saada nii ruttu kui võimalik. Palju sõltub ka sellest, kas taotlejad suudavad PRIA järelepärimistele kiiresti vastata, sealhulgas hankida puuduolevad ehitusdokumendid.

Otsuste kinnitamise lõplik tähtaeg on 8. veebruar 2019, kuid projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada kohe taotluse esitamisele järgneval päeval.

Print Friendly, PDF & Email