Punahirve ohjamiskava Saaremaale esialgu ei tule (7)

Punahirve küttimine Saaremaal läheb vähemalt esialgu edasi praegustel tingimustel, sest keskkonnaamet ei näe vajadust koostada nuhtlusliigiks kujunenud suuruluki arvukuse vähendamiseks ohjamiskava.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko teatas vastuseks ohjamiskava koostamist nõudnud Saaremaa põllumeeste liidule, et kui küttimisel võetakse arvesse keskkonnaagentuuri soovitusi, peaks punahirvede arvukus püsima Saaremaal piirides, mille juures on nende tekitatud kahjustused maa- ja metsaomanikele talutavad.

Arvestades, et ohjamiskava koostamine on aja- ja töömahukas protsess, ei pea keskkonnaamet Rakko sõnul punahirve ohjamiskava kohest koostamist mõistlikuks. Küttimismahu mittetäitmisel saab jahindusnõukogu teha keskkonnaametile ettepaneku jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks. Jahipiirkonna kasutajatel on esmatähtis kinni pidada jahindusnõukogu kehtestatud minimaalsest küttimismahust, mis peaks viima kahjustuste vähenemisele.

Augustis esitas Saaremaa põllumeeste liit ulatuslikele põllu- ja metsakahjustustele viidates keskkonnaametile taotluse, milles sooviti jahindusnõukoguga kokkuleppe asemel punahirve arvukuse vähendamiseks ohjamiskava koostamist. Põllumehed tulid ohjamiskava ettepanekuga välja augustis pärast seda, kui jahimeeste esindajad Saaremaa jahindusnõukogus pidasid viljakasvatajate ja metsaomanike nõutud küttimisarve liiga suureks, ehkki need järgisid keskkonnaagentuuri soovitust.

Vahetult enne jahihooaja algust jõudsid osapooled Saaremaal jahindusnõukogus kokkuleppele, mille kohaselt kohustuvad jahimehed 2018/2019. jahiaastal küttima Saaremaal 1700 punahirve.

Viimasel kolmel aastal (2016–2018) on keskkonnaagentuuri ulukiseire aruandes Saaremaal punahirvede arvukuseks märgitud 1783, 1902 ja 1961 isendit. Eelnevatel jahiaastatel (2015–2017) on kütitud vastavalt 813, 1102 ja 1293 punahirve. Saaremaal tehtud pabulaloenduse andmete põhjal on punahirve asustustihedus hoolimata kasvanud küttimisarvudest endiselt tõusmas, seetõttu tuleks keskkonnaagentuuri soovituse kohaselt punahirvede arvukuse vähendamiseks küttida 2018/2019. jahiaastal vähemalt 1700 isendit.

Print Friendly, PDF & Email