MUHU UUDISSED: Tunaoome oo mihklipäe

Irena Tarvis

Ikka terit neh. Ju nüid mihklibe õlled ikka juba valmis oo. Neh mõned ikka kuulukse olavad, kis viisivad üleüldse kodu õlleteguga jämpsida viel nüidsel aal. Vanasti oln Muhus ikka kombeks, et mihklibeks tapeti üks jaara ja tehti saialeiba. Nüidsel aal änam lambuid ju kodu ise tappa ep tohi, aga Muhu lambaliha soab Liiva puodis otse letist ja oo ikka tüki parama maeguga kut mõni teene lihakäntsakas.

Aga mihklibe oo Muhus laat jälle. Ikka Liival meierei õue pial ja pihta akatse kellu ühessast. Kauplejad soavad ennassid kirja panna, kui elista Annelile 50 37 407. Üleselle, et kaupa osta ja müia, oo laada aegas viel lahti koa käsitüöseltsi Oad ja Eed kohvik ja õnneluosi soab koa tõmmata. Võib päris kenasid asju võita.

Ja selle laupa oo Liiva linnas üks kena üritus viel. Kellu kümnest akkab roosiaia teavituspäe. Neh, mõteldud änamaste turismiasjakaigastele. Sial roosiaidas oo tüö nüid nõukse mürinaga edasi läin, et kis põle ammu näin, ep tunne änam äägid seda kohta mitte. Tuleb pitk ja põnev päe. Kellu kümnest soab rahvas suure kirgu juures kokku ja esteks riagitsegid kirgust ja siis pärandikuolist ja pasturaadist. Ja kellu ühestteistmest, siis näeb roosiaida koa. Ja pärast minnasse kampas kuipides Liivavahele. Kellu kahestteistmest pakutse Tuule restos natusse põlast ja siis juba riagitse edasi tükkis terve Muhu soare juttusid – valla arengutest ja Muhu turismiassotsatsioonist ja Väinamere Uisu tegemistest, ja kellu poole kahest aetse ennassid Piiri alla ja kuuleb selle kandi kultuurilugu. Lõpetuseks soab seiklusparki koa viel minna.

Neh ja siis viel oo laupa õhta kellu kahessast Liival Samsaara sügisene avapidu. Soab süia, soab juua, soab tantsi, soab kandelmängi kuulata. Kolm eurut piletiraha ja omad pätid tuleb seltsi võtta.

Aga septembrikuu kõege viimase pääva tuleb Muhuse mobiilne mahlamaja. Et aparaadid sõitvad Liivale ja pressivad kõikide õunad mahlaks, kis aga omad kotid viisivad sõnna tassida. Mahlamaja piaks kuskil sial keskel Liiva linna ennast ää parkin olema omingu kellu ühessaks. Et siis minge ja voadake, et kuskohta sie uus maja oo üleüö juure kasun ja mõuke sie välja näeb. Ja neh, kui juba üksiti minemine, siis ikka omad õunakotid tuleks koa kohe likki võtta. Pärast soab mahlatonnidega kojo minna.

Vat sõukse kärina ja mürinaga akkab Muhu soare pial sie kalendrisügis pihta.

Print Friendly, PDF & Email