Metsküla lastehoid pürgib eralasteaiaks (6)

MÕNUS OLLA: Metsküla ja ümbruskonna külade lastele meeldib lastehoius käia. Sirje Varik on üks neist, kes hoolitseb selle eest, et lastel oleks mõnus olla.
MAANUS MASING

MTÜ Metsküla Lastehoid juhatuse esimees Arli Toompuu kinnitas, et jutuks on olnud lastehoiust lasteaed teha, esialgu jätkatakse aga projektipõhiselt ja küsitakse toetust vallavalitsuselt.

“Sisuliselt teevad lastehoidjad sama tööd, mida teevad lasteaia õpetajad. Meie lastehoius vastavad kõik tingimused nõuetele, mida esitatakse lasteaiale. Vahe on selles, et õppekava peab lasteaed täitma kohustuslikus korras, lastehoiule on see soovituslik. Kui asi läheb plaanipäraselt, siis tulevikus võime rääkida MTÜ-st Metsküla Lasteaed,” rääkis Toompuu.

Lastehoiul on tegevusluba kuni 20 lapse hoidmiseks ning ka järgneval kahel aastal on kõik kohad täidetud. Lastehoius töötab kolm lapsehoidjat ja kokk. Metsküla lastehoid oli Leisi valla aasta tegija 2013.

Toompuu ütles, et taotletav summa läheb peamiselt töötajate töötasustamiseks.

“Aastaeelarve maht on meil 58 000 eurot. Vallavalitsuselt taotleme 51 000 eurot. Ühe lapse kohta läheb meie lastehoius aastas 2500 eurot. Lapsevanemad seda omaosalusega maksta ei suuda,” nentis Toompuu.

Lastehoiu viiendal sünnipäeval tänavu veebruaris toonitas Saaremaa vallavanem Madis Kallas kollektiivile kingitust üle andes: “Metsküla inimesed on näidanud, et nad oskavad oma küla uueks luua, külaelanike järelkasvu eest hoolitseda ning külarahva ja külaliste jaoks meeliköitvaid üritusi korraldada.”

Kas külaselts saab ka edaspidi nii tegutseda, selgub vallavalitsuse otsusest.

Kõik taotlused vaadatakse vallavalitsuses üle oktoobrikuus ja seejärel informeeritakse sellest ka taotlejaid.

Miks pidi aga MTÜ Metsküla Lastehoid taotlema tegevustoetust selgelt vajaliku avaliku teenuse osutamiseks?

Valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep selgitas, et vallavalitsus korrastab mittetulundustegevuse toetamist, mis oli Saaremaa endistes kohalikes omavalitsustes seni väga erinev. Metsküla lastehoiu ülalpidamiseks näiteks oli raha ette nähtud Leisi valla eelarves.

“Uues vallas on oluline luua ühtne, selge, õiglane ja läbipaistev süsteem kogu mittetulundustegevuse toetamiseks, mis toimub avaliku sektori ehk maksumaksja vahenditest,” kinnitas Närep.

Seega on tema sõnul eesmärgiks 1. oktoobriks esitatavate tegevustoetuste taotluste alusel kaardistada, kui palju on mittetulundustegevusega tegelejaid, millised on nende tegevused ja toetuse vajadused.

“Selleks peavadki kõik uuele korrale vastavad taotlejad esitama oma tegevustoetuse taotluse. Kindlasti ei sea me kahtluse alla, kas mittetulundustegevused, mis on senini tehtud, on vajalikud, kuid kõiki vastavas valdkonnas toimetajaid tuleb kohelda võrdselt ja nende rahastamine viia eelnimetatud põhjustel ühtsetele alustele,” selgitas Karin Närep.

Print Friendly, PDF & Email