LUGEJA KÜSIB: Jutt kurtidele kõrvadele?

Valjalas on tõsine probleem, millele olen tähelepanu juhtinud, aga paistab, et mu jutt ei jõua kohale – juba mitu aastat! Nimelt on Valjala kooli ja lasteaia ees vanad ja mädad tänavavalgustuspostid, kust isegi traatide kinnitused kukuvad koos juhtmetega välja. Oleks siis tegemist isoleeritud kaabliga, aga on ju lahtised alumiiniumtraadid!

Olen vallamajas sellest mitmeid kordi rääkinud, maikuus käisid isegi päästeameti mehed olukorraga tutvumas, aga paremaks muutunud pole midagi. Minu teada pole ka päästeamet kellelegi ettekirjutust teinud.

Sel teel liiguvad lapsed, kes võivad pimedas juhtmetele komistada. Kas tõesti peab keegi enne surma saama, et midagi ette võetaks?

Valjala elanik


Ametnik vastab:

Mikk Tuisk:
Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja

Kevadel üks avariiohtlik koht seal likvideeriti ja täna kuulsime sellest uuest kohast esmakordselt. Ka selle koha likvideerime, sest seda lubada ei saa, et kellegi elu peaks ohtu sattuma. Hoiame neil valgustitel silma peal ja avariiohtlikud kohad loomulikult kõrvaldame – samas ei ole mõistlik suuri kulutusi teha, kui valgustid peagi niikuinii väljavahetamisele lähevad.

28. septembril esitab Saaremaa vallavalitsus tänavavalgustuse taristu renoveerimise taotlusvooru projekti “Valjala aleviku, Mustjala küla, Torgu, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine”. Eelnevalt on vajalik saada vallavolikogult nõusolek investeerimiskulude omaosaluse katmiseks summas 157 000 (koos käibemaksuga) ajavahemikul 2019–2020. Volikogu arutab seda 27. septembri istungil.

Valjala alevikus on 146 amortiseerunud valgustuspunkti, Leisi alevikus 30 ja Pärsama külas 31 ning projektile võivad lisanduda tänavavalgustuspunktid Torgus ja Mustjalas. Kõigis piirkondades on vaja ka valgustuspunktide tihendamist vastavalt nõuetele.

Praegu kasutatavad Na- ja Hg-valgustid on väga palju energiat tarbiv lahendus. Projekti käigus lahendatav LED-valgustus on tarbijasõbralik, säästlik ja keskkonda hoidev. Paljudes valgustuspunktides on amortiseerunud postid, mis on vaja kiiremas korras asendada nüüdisaegsete ja vastupidavate postidega.

Print Friendly, PDF & Email