Kool võttis lapsevanemate survel õpetajalt klassi käest

TUNNUSTATUD ÕPETAJA: Rita Ilves on aastakümnete vältel kogunud tunnustust SÜG-i luuleteatrite juhina ja miniteatripäevade korraldajana.
Tambet Allik

Saaremaa ühisgümnaasiumi 7. klassi lapsevanemad nõudsid kirjandusõpetaja Rita Ilvese eemaldamist pedagoogiliselt töölt, kuna tema õpetamismeetodid sisaldavad õpilaste ja vanemate hinnangul vaimset vägivalda.

Kümmekonna allkirjaga pöördumise konkreetseks ajendiks oli ühe kooliõpilase süüdistus, et õpetaja kiusab teda. Vallavalitsusele saatis eraldi kirja sooviga laps teise kooli panna ka õpilase ema. Pikema murekirja detaile ei soovi kirja autorid avalikustada, samuti keeldus kirja väljastamisest Saaremaa vallavalitsus, kuna tekst kirjeldab isiku kannatusi.

Kiri saadeti vallavalitsusele, kooli juhtkonnale ja hoolekogu eestseisusele eelmisel nädalal. Eestseisus otsustas selle nädala algul pärast arutamist ja vaidlust teemat hoolekogu suurele koosolekule esialgu mitte esitada, kuna direktor Viljar Aro on olukorra lahendanud.

”Teema tuleb aga kindlasti selgeks rääkida, kalevi alla seda lükata ei saa,” sõnas Saarte Häälele hoolekogu juht Anton Teras, kelle andmetel on 7. klassi probleem kirjandusõpetajaga kestnud kaks aastat, kuid hoolekogu kõrvu jõudis see alles nüüd.

”Me saame lapsevanematena praegu ainult arvata, meil on ainult erinevad muljed, kuid teeme selleks ajaks asjad enda jaoks selgemaks ja siis otsustame, kas on põhjust suures ringis arutada,” viitas Teras oktoobri keskel toimuvale hoolekogu koosistumisele.

Terase viidatud olukorra lahendus on see, et Rita Ilveselt võeti kiirkorras 7. klassi kirjandustunnid ja anti talle 9. klassi õpetamine. Samuti andis juhtkond õpetajale mõista, et õpilaste halvustamist ei tohi edaspidi olla.

”Kodurahu huvides sai selline otsus tehtud,” ütles Rita Ilves Saarte Häälele. Ta on rääkinud viimastel päevadel ka õpilase emaga, kes võttis seejärel kooli vahetamise avalduse tagasi. Seda küll alles pärast seda, kui 7. klass sai uue eesti keele ja kirjandusõpetaja, Liis Kala.

Ilves süüdistusi omaks ei võtnud, öeldes, et lapse jutus on ”leebelt öeldes fantaseerimist”. Nimelt kasutab õpetaja Ilves tundides tihti kirjanduslikku keelt, millest võidakse tema sõnul välja lugeda solvanguid. ”Olgu kuidas on, olen emaga kaks korda pikalt rääkinud, ta võttis avalduse tagasi ja klass sai endale leebema õpetaja,” kinnitas õpetaja Ilves.

Saarte Häälele teadaolevalt on Saaremaa ühisgümnaasiumi juhtkond Rita Ilvese õpetamismeetodite kohta kaebusi saanud ka varem, oma probleeme võivad kirjeldada ka paarkümmend aastat tagasi kooli lõpetanud saarlased. Küll aga ei ole varem saadetud koolile ja vallavalitsusele ehk koolipidajale pöördumist õpetaja töölt eemaldamiseks.

Abivallavanem Helle Kahm sõnas Saarte Häälele, et koolivägivald mis iganes võtmes on oluline teema ja sellesse ei tohi suhtuda kerglaselt: ”Kindlasti julgustame nii õpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid teemad ausalt ja selgelt välja rääkima. Vägivallale – on ta siis vaimne või füüsiline – õigustust ei ole ja seda ei saa kaunistada ei ilusad sõnad ega eitamine…”

Ta märkis, et konkreetse klassi osas on olukord küll lahendatud, kuid nüüd on direktori vastutus lahendada olukord koolis laiemalt – see on direktori pärusmaa.

Print Friendly, PDF & Email