Paavst viitas missal eestlaste usuleigusele (5)

Eestit külastanud katoliku kiriku pea paavst Franciscus viitas Vabaduse platsil peetud missal eestlaste usuleigusele ja kutsus tegutsema eestlaste tagasitoomiseks ristiusu juurde.

“Me peame oma hirmud ületama, oma mugavuse selja taha jätma ja tegutsema, sest tänasel päeval ei pea suurem osa eestlasi end usklikuks,” ütles paavst Pühal Missal peetud kõnes.

“Teie olete oma ajalooga näidanud, et tunnete uhkust olla eestlased. Ta lausa laulate sellest sõnadega “eestlane olen ja eestlaseks jään” ning et “see on uhke ja hää”. Kui ilus on seda ühe rahva suust kuulda! Kui ilus on olla vaba ja iseseisev! Mingem siis koos pühale mäele, Moosese mäele, Jeesuse mäele, ja palugem teda – nii nagu ütleb ka selle külaskäigu moto –, et ta ärataks üles meie südamed, et ta annaks meile Püha Vaimu anni, et tunda oma ajaloo igal hetkel ära, kuidas olla vabad, kuidas saada osa headusest ja olla pühad; kuidas võimaldada Jumalal lasta kasvada – siin Eestis ja kogu maailmas – oma pühal rahval, oma preestrite rahval,” lõpetas Franciscus oma pöördumise.

Paavst Franciscuse ühepäevase Eesti visiidi motoks oli “Mu süda, ärka üles!”.

Print Friendly, PDF & Email