Metsakaitse võib Abrukal põhjustada küttepuude nappuse

Keskkonnaameti plaan võtta Abruka vanad metsad rangema kaitse alla, võib Saaremaa valla hinnangul tekitada saarel tulevikus küttepuunappuse.

Abruka looduskaitseala uue kaitse-eeskirjaga kavatseb keskkonnaamet võtta rangema kaitse alla ca 78 ha vanu metsi, et tagada vana laialehise metsa ja soo-lehtmetsa terviklikum kaitse.

Saaremaa vallavalitsuse hinnangul pole kaitsekorra rangemaks muutmine Abruka kaitseala metsade majandamises osas õigustatud ning mõttekas oleks jätta vähemalt osal alast kehtima metsa ülestöötamist võimaldav kaitsekord. Vallavalitsusele teadaolevalt kasutab suur osa Abruka majapidamistest puukütet. Kuna inimeste huvi Abrukal kinnisvara soetamise vastu suureneb, kitsendab rangem kaitsekord oluliselt saareelanike võimalust edaspidi osta riigilt piiranguvööndisse jäävalt alalt puitmaterjali. See võib omakorda Abruka saarel pikemas perspektiivis kaasa tuua probleemid küttematerjali kättesaadavusega, leiab Saaremaa vallavalitsuse keskonnaosakonna juhataja Bert Holm.

Abruka külavanem Eva Kips ütles, et Abruka rahvas varub oma küttepuud praegu erametsast ja kaitsealal asuvast metsas puid tegemas ei käida. Soojamaterjali saadakse ka pärandkoosluste taastamise käigus tekkivast puidust. Kuivõrd saarel on aastaringseid elanikke üsna vähe, pole praegu küttepuude saamisega mingit muret.

Kui aga saarel peaks tekkima lisaks paarkümmend paikset leibkonda, siis võib küttepuude hankimine muutuda Kipsi sõnul probleemiks küll.

Print Friendly, PDF & Email