Lühidalt KULTUURIST

Huvikooli õpetajatele oodatud palgatõus

Saaremaa valla teises lisaeelarve eelnõus on munitsipaalhuvikoolide personalikulude suurendamiseks ette nähtud 36 400 eurot.

Raha on mõeldud Kuressaare, Kärla ja Orissaare muusikakooli, Kuressaare kunstikooli ja Saaremaa spordikooli pedagoogilistele töötajatele (juhid, asetäitjad ja pedagoogid-treenerid), vähendamaks nende palkade üldist mahajäämust. Eelnõu järgi toimub palkade korrigeerimine tagasiulatuvalt alates 1. septembrist.

Selle aasta juuni alguses esitasid Kuressaare muusikakooli töötajad vallavolikogule ja vallavalitsusele pöördumise, kus märgivad muu hulgas, et enamik Eesti omavalitsusi on haridustöötajate palgamäärad ühtlustanud ja Kuressaare muusikakooli õpetajad on alates 2008. aastast olnud alatasustatud.

“Ootame väga dialoogi, et kümneaastasele palgalõhe probleemile kõiki rahuldav lahendus leida,” märgiti 25 allkirjaga pöördumises.

Kuressaare muusikakooli töötajate usaldusisik Karlis Saar ütles, et lisaeelarvesse planeeritud summat vaadates tundub, et probleemi, millele muusikapedagoogid tähelepanu juhtisid, sellega ilmselt ei lahenda. “Aga eks me näe, mis arvutuskäigud neil on, ja tegutseme siis edasi,” lausus ta.

Mehis Tulk


Folgiklubi tantsumaja alustab taas

Folgiklubi uus hooaeg algab neljapäeval, 27. septembril kell 19 Tantsumajaga Saaremaa Veskis.

Pillimehed loovad elava pärimusmuusikaga mõnusa meeleolu, tantsuõhtule võib tulla koos pere, sõprade, töökaaslastega või ka päris üksi.

Tantse õpetavad Leana Vapper-Dhoore ja Karl-Alder Kuivjõgi. Muusikaga toetab akordionist Hartwin Dhoore.

Print Friendly, PDF & Email