Leerikursus aitab leida vastuseid (2)

Meie kaasaega on sageli iseloomustatud arvamuste paljususe ja infoajastuna, mille keskel on meil üha raskem süveneda ja hankida teavet algsetest allikatest.

Sellel nädalal avaldas peapiiskop Urmas Viilma paavst Franciscuse visiidi käigus arvamust, et meie ühiskond on otsustanud olla harimatu ühes suures valdkonnas, milleks on usk ja religioon. See ei tähenda seda, et inimesed oleksid loobunud küsimast ja otsimast elu ja olemise mõtet, aga kristliku kultuuri järjepidevuse katkemine on pööranud inimeste tähelepanu nii esoteerika kui ka idamaade religioossete praktikate suunas.

Enamikes haridusasutustes puuduv religiooniõpetus on tinginud olukorra, kus inimesed ei tunne maailma suuremate religioonide olulisemaid suundi, rääkimata vahetegemisest kristliku taustaga liikumiste ja koguduste vahel.

Kuigi koguduste juures toimuvad leerikursused ei suuda tekkinud lünka täita, annab see ometi konkreetsel ajahetkel isikliku võimaluse keskenduda maailmavaateliselt olulistele teemadele neile, kes on käesoleval eluperioodil valmis sellele keskenduma.

Evangeelse kiriku seisukohast on oluline, et inimene mõistaks meie kultuuri aluseks oleva teksti ehk piibli sisu ja õpiks siduma seda sõnumit oma igapäevase eluga. Leeriõpetuses lähtutakse inimese küsimustest ja probleemidest. Teadmiste kõrvalt on oluliseks võimaluseks kasvamine koguduse osadusse. Õppeprotsessi läbivad teemad on pühakiri, sümboolika, jumalateenistuselu, kristluse ajalugu, koguduse praktiline töö, vaimulik laul ja palju muud.

Kuressaare Laurentiuse koguduses algab sügisene leerikursus kolmapäeval, 3. oktoobril kell 17.30 kogudusemajas (Kauba tn 5 hoovimaja). Tunnid toimuvad kord nädalas ja leeripüha on 3. advendil, 16. detsembril.

Leerikooli lõpetanutest saavad koguduse täieõiguslikud liikmed kõikide õiguste ja kohustustega. Leerikooli läbimine annab õiguse ristida oma lapsi ja olla ristivanemaks ning on eelduseks laulatustalitusele

Leeriõpetus kuulub koguduse poolt antavasse kogu elu läbivasse ristimisõpetusse. Tundides on võimalik otsida vastuseid ka mitmele isiklikku laadi küsimusele. Leerikoolis aidatakse inimesel mõista, kuidas on võimalik armastada Jumalat ja kaasinimest.

Vajadusel saab täpsemat infot leerikursuse kohta koguduse kantseleist, Kauba tn 5, E–N kl 10–17, telefon 45 36 560 või 51 48 199, samuti koguduse koduleheküljelt www.eelk.ee/kuressaare.

Sügisleerikursuse korraldavad ka teised EELK kogudused Saaremaal, mille kohta saab täpsemat infot kohalikelt vaimulikelt.

Anti Toplaan
EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja

Print Friendly, PDF & Email