Kesklinna uuendamine tõi vallale esimese kahjunõude (33)

TULEB KOHANEDA: Abivallavanem Mart Mäeker leiab, et Vesta Suuster pidi nii nagu teisedki kesklinna ettevõtjad olema valmis ehitusaegseteks ebamugavusteks.
RAUL VINNI/ARHIIV

Kuressaares Kauba tänaval tegutsev käsitööpoodnik Vesta Suuster nõuab Saaremaa vallalt kesklinna ehitustöödest tingitud kahjude ja õigusabikulude katteks 1140 eurot.

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev Suuster selgitas, et 6. augustil kaevati tema Kauba 3 poe sissekäigu ette sügav auk, nii et klientidele blokeeriti igasugune ligipääs. Ehitajad teatasid, et niisugune olukord kestab kaks-kolm päeva. Tegelikult oli ligipääs poele takistatud terve nädala.

Suuster pöördus mitmel korral selguse saamiseks vallavalitsuse poole, kuid alles 14. augustil sai ta AS-i Merko Infra projektijuhilt e-kirja teel teavituse Kauba tänava ehitustöödest. Samas kirjas anti teada, et killustikkate paigaldatakse kogu ulatuses Kauba tänavale järgmisel päeval, s.o 15. augustil ja jalgsi liikumine on seega lihtsustunud.

Käive kukkus 20 korda

Suuster nentis, et Kauba 3 ligipääsu blokeerimise tõttu seiskus osaliselt tema majandustegevus. Samal ajal toimusid aga Kuressaares merepäevad, mil Kuressaare linnas viibib oluliselt enam turiste. Tavapärases olukorras, kui olnuks tagatud minimaalnegi jalgsi juurdepääs, oleks nad Suusteri hinnangul külastanud ka Kauba 3 käsitööpoodi.

Ettevõtja tõdes, et nädala jooksul vähenes tema käive eelmise aasta sama perioodiga võrreldes olulisel määral, ligemale 2000 eurolt 100 eurole. Tema hinnangul jäi kaupa müümata 1863,63 euro eest, millest saamata jäänud tulu moodustab 900 eurot.

Võlaõigusseadusele tuginedes leiab Suuster, et ehitustööde tõttu, millega sekkuti tema majandustegevusse, tekitas Saaremaa vallavalitsus talle nimetatud summa ulatuses kahju ja peab selle hüvitama. Lisaks soovib ta ka nõudekirja koostamiseks kasutatud õigusabikulude katmist 240 euro ulatuses.

Saaremaa abivallavanema Mart Mäekeri sõnul on põhimõtteline seisukoht, et hüvitist ei maksta. “Ehitus ei ole alanud üleöö, vaid selle kindel algus oli teada juba 2016. aasta sügisel. Kesklinnas on ettevõtteid palju ja ehitustöö tekitab teatavaid ebamugavusi kõigile. Rekonstrueeritud linnakeskus loob ettevõtjatele senisest parema keskkonna, kuid paratamatult nõuab vahepealne ehitusperiood kõigilt kohanemist.”

Apteek tahab rendivabastust

Kitsikuses on ka vallale endale kuuluva Lossi tänava hoone rentnikud. Saaremaa Apteek OÜ piirdub esialgu vaid sooviga saada rendivabastus kesklinna rekonstrueerimistööde ajaks. “Ehitustööd on oluliselt mõjutanud meie käivet. Pole tagatud eakate inimeste turvaline sissepääs apteeki. Ukse ees on suuremat sorti kivid ja liiv. Palusime ehitajatelt, et nn roheline vaip ulatuks ka meie ukseni, kuid meid pole kuulda võetud,” märgib Saaremaa Apteegi juhataja Evi Adamson vallale saadetud taotluses.

Vallavaraspetsialist Margo Sooäär tõdes, et rendist vabastamise osas praegu selline praktika puudub ja otsust veel tehtud pole.

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov ütles, et kesklinna tööd on kahtlemata avaldanud mõju nii Rae Konsumi kui ka kaubamaja käibele, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga väikeses languses. “Kartsime hullemat, kuid soe ja päikeseküllane suvi tõi ka kesklinna kuumaastikule üksjagu külastajaid, kuid selge on see, et autoga kesklinnas liigelda, veel vähem kauplustele ligi saada või parkimiskohta leida oli ja on üpris keeruline,” tõdes ta. Koov lisas, et tegemist on paratamatu, kuid mööduva nähtusega.

Print Friendly, PDF & Email