Vanalinna kool pidas juubelit (GALERII) (3)

KOOLIPERE SAMMUS hommikul koolijuht Tõnu Erini järel Kuressaare spordihoonesse aktusele. Lippe kandsid Romet Vahter (kooli lipuga) ja Hendrik Rüütel (trikolooriga).
Maanus Masing

“Huvi, rõõm ja õpilust meie kooli sobib just!” – sellise hüüdlausega tähistas Kuressaare Vanalinna kool oma 25. sünnipäeva.

1993/94. õppeaastal tuli Kuressaare 3. keskkooli juurde osaliselt 1.–4. klass Kuressaare 1. keskkoolist. See võimaldas kaotada Kuressaare koolidest õhtupoolse vahetuse. Seda aastat loetakse Kuressaare Vanalinna kooli sünniaastaks.

Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin ütles, et kui Saaremaa ühisgümnaasium saab 100 ja Kuressaare gümnaasium 40, siis on 25 ilmselgelt vähe, aga samas on linna kõige noorem, Luce kool vaid 2-aastane. “Seda vanust ei ole jah väga palju,” märkis ta. “Kui kool oleks selline, nagu peaks olema, siis võiksime juba laiali minna. Meil tuleb ajaga kaasas käia, vaadata, kuhu tänapäeva nõudlus liigub, ja suuta ette valmistada konkurentsivõimeline uus põlvkond.”

Direktor Erini sõnul ei ole ju täna täpselt teada, mis toimub kümne aasta pärast Eesti tööturul, milliseid teadmisi ootab töötajalt tööandja ja kuidas lapsi nendeks nõudmisteks vajalikul tasemel ette valmistada. “Kindlasti peaks lõpetajatel olema hea digipädevus, head meeskonnatöö oskused ehk siis nad peavad oskama teha tööd koos, mitte nii, et üks juhib ja siis teised teevad sama liigutust järele. Koostöö on see, et igaüks teab, mida tema peab tegema selle jaoks, et saavutada tulemus,” selgitas Erin.

Oma kooli õpetajate kaadriga on Tõnu Erin rahul, kuid probleem on sama, mis kõikidel koolidel, ehk õpetajate vananemine. “Juhul kui keegi otsustab seoses vanusega kõrvale astuda, oleme me üsna keerulises olukorras,” arvas ta, lisades, et õpetajate järjekorda pole ühegi kooli ukse taga.

Samas leidis Erin, et õpilaste õpioskused võiksid olla paremad ja nad peaksid suutma orienteeruda tänapäeva kiires infovahetuses. Direktori hinnangul ei oska lapsed enam keskenduda, väga palju on pealiskaudsust ning rohkem oleks vaja püsivust. “Elu on hästi kiire, kuid oluline on üles leida kontrollitud ja adekvaatne info,” täpsustas ta.

Oma soovid on kooliperel ka Saaremaa vallavalitsusele. Kindlasti oodatakse kooli remonti. Tõnu Erini sõnul on koos meeskond, kes hakkab ette valmistama projekteerimistingimusi ja siis tuleb juba vaadata, milliseid ruume ja kui palju vaja on.

“Üks suur takistus on raha,” märkis direktor. “Kui me vaatame valla arengustrateegias kavandatud summasid, kaldun küll arvama, et kui me saame kahe aasta pärast hakata remonti tegema, siis on seda raha lihtsalt vähe. Inflatsioon võtab oma ning ehitusbuumi tõttu on ka hinnad tõusnud ja kardan, et selle praegu kavandatud 2,6 miljoni eest saab ainult sanitaarremondi ära teha.”

Kooli juubelit tähistati 17.–21. septembrini kestnud sünnipäevanädalaga, kus iga päev toimus midagi põnevat. Pidustused lõppesid spordihoones piduliku aktusega.

Print Friendly, PDF & Email