Lümandas lubatakse maha lasta kaks hunti (1)

Atla, Austla, Karala küla ümbruses lubab keskkonnaamet väljaspool jahihooaega lasta kaks hunti, kuna sealsed põllumehed on suvega kaotanud kümneid lambaid.

Kokku on selles piirkonnas juunist kuni 13. septembrini murtud 51 ja vigastatud kümmet lammast. Sestap tegi kohalik põllumees Endel Raun sel nädalal ettepaneku väljastada kiirkorras eriluba kolme hundi küttimiseks.

Põllumehe sõnul kütiti eelmisel jahihooajal lubatud kaheksast hundist Lümanda piirkonnas vaid kolm looma, kuid lambakasvatusele tehtud kahjud olid ülekaalukalt kõige suuremad just Vilsandi rahvuspargis ja lähialadel, seega Üru ja Lümanda jahipiirkonnas.

Arvestades, et ühel juhul murti korraga 16 lammast ja haavati kolme looma ning korraga ärasöödud kogust, võib keskkonnaameti spetsialistide hinnangul eeldada, et suure tõenäosusega elutseb kahjustuspiirkonnas hundikari.

Keskkonnaamet leiab, et edasiste kahjustuste ärahoidmiseks ning hundivaenuliku suhtumise ennetamiseks ja vähendamiseks tuleb Lümanda ja Üru jahipiirkonna kasutajatel võimaldada küttida nuhtluseks muutunud isendeid väljaspool jahiaega.

Print Friendly, PDF & Email