KOMMENTAAR: “Plikade punt…” (3)

“Plikade punt kiusab lasteaia hoovis nooremaid” (SH, 21.09)

Ahto Aulik

Ahto Aulik, Kuressaare politseijaoskonna noorsoo­politseinik:

Paraku ei ole sellisest kambast (kes Ida-Niidu lasteaias lapsi kiusas – toim) meile teada antud, kuid politsei tegeleb Saarte Häälelt saadud info põhjal ilmnenud probleemse noortekamba tuvastamisega. Igal juhul julgustan inimesi politseile teada andma, kui nähakse pealt õigusrikkumise toimepanemist. Iga inimese kohus on märgata ja teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest.

Rääkides laste õigusrikkumistest – kui selgub, et rikkumise on toime pannud alla 14-aastane laps, keda tema ea tõttu loetakse süüvõimetuks, siis tema suhtes süüteomenetlust ei alustata või alustatud menetlus lõpetatakse. Sellegipoolest on oluline, et noored mõistaksid, et tegudel on tagajärjed ja nende eest tuleb vastutada.

Lapsest, kes on toime pannud õigusrikkumise, teavitame alati esmalt lapsevanemat ja kutsume lapse koos lapsevanemaga vestlusele. Politsei viib lapse ja lapsevanemaga läbi juhtumiarutelu, mille käigus hindab politsei ka lapse ja pere abivajadust. Info abivajavast lapsest edastame kohalikule omavalitsusele ning hinnates riske, püüame alati leida sobiva mõjutusvahendi süütegude tõkestamiseks. Kõige olulisem on, et laps/noor mõistaks, mida ta on teinud, ja soovib tehtut heastada, ja see ei pea tähendama kahju hüvitamist rahaliselt. Kahju saab hüvitada ka teisiti ja suund võikski olla kahju heastamisele (näiteks lõhutud asja parandamine). Vastasel juhul me võime tekitada vastupidise olukorra ja laps hakkab hoopis rohkem pättust tegema.

Politseisse jõuavad alaealised väga erinevate muredega, aga sageli saavad need alaealiste probleemid alguse kodustest muredest. Probleemi lahendamiseks tuleb leida võimalusi koostöös perekonna, politsei ja kohaliku omavalitsusega. Saare maakonnas on Kuressaare politseijaoskond käivitanud erinevates piirkondades võrgustikud, kuhu kuuluvad lisaks politseile näiteks lastekaitsespetsialistid, koolide ja lasteaedade esindajad. Võrgustike eesmärk on leida üheskoos lahendusi lapse ja tema perega seonduvatele probleemidele.

Print Friendly, PDF & Email