Valla plaan müüa saared tekitab protesti (2)

Eesti saarte kogu eestseisuse liikmele Leo Filippovile teeb muret Saaremaa valla plaan kaks pärandvarana saadud Liivi lahe väikesaart enampakkumisel maha müüa.

“Miks soovib vald loobuda saartest, mis on ka Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala osa?” tunneb Leo Filippov vallavalitsusele saadetud päringus huvi. Tema sõnul näitab Eesti saarte kogule teadaolev info mujalt maailmast, et saare eravaldus ei ole kõige parem lahendus selle loodus- ja elukeskkonna väärtustamiseks.

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles Leo Filippovi püstitatud küsimusest ajendatuna Saarte Häälele, et nii Pulgalaid kui ka Pisilaid, millele vallavalitsus uut omanikku otsib, kuuluvad Kahtla-Kübassaare hoiualasse.

Mõlemad laiud on terves ulatuses hõlmatud kaitsealuste poollooduslikke kooslustega – Rusulaid rannaniidu ning Pulgalaid rannaniidu ja lubjarikka aruniiduga. Mõlemal laiul on registreeritud ka mitmeid kaitsealuseid liike. Ka paiknevad mõlemad laiud terves ulatuses ehituskeeluvööndis.

Tulenevalt laidude kaitseväärtustest ja neile seatud piirangutest ei pea Saaremaa vallavalitsus Bert Holmi sõnul tõenäoliseks, et nende väärtused või staatus biosfääri programmiala osana võimalikust omanikuvahetusest tulenevalt ohtu satuksid. “Loodetavasti on nende laidude uus omanik loodusest hooliv inimene, kes soodustab igati nende sihtotstarbelist kasutust ehk poollooduslike koosluste hooldamist ja kaitseväärtuste säilimist ka tulevikus,” sõnas Holm. Võimalikust ehitussurvest tulenev oht on antud juhul olematu, mistõttu ei näe vald ka põhjust, miks ei võiks kõnealused laiud olla eraomandis.

Saarte Hääl kirjutas kolmapäeval, et Saaremaa vald tahab lahti saada pärandvarana omandatud ja vallale mittevajalikust Aidamehe kinnistust, mis koosneb 24 ha suurusest Pulgalaiust ja 3 ha suurusest Pisilaiust. Saared asuvad Ida-Saaremaa ranniku lähedal Saaremetsa külas. Enampakkumisele pandava kinnistu alghind on 56 000 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email