Saaremaa vald käivitab e-lasteaia teenuse (13)

Saaremaa vallavalitsus soovib oma 18 lasteaiale tellida elektroonilise infosüsteemi teenust, mis pakub lasteaedadele digitaalseid lahendusi õppetöö ja halduse mugavamaks korraldamiseks.

Vallavalitsuse alusharidusnõunik Maiu Raun ütles, et olemuselt on e-lasteaed sarnane e-kooliga. “See annab võimaluse lasteaia ja lapsevanema otsesuhtluseks. Selles saab kajastada näiteks nädalakava, anda tagasisidet tegevuste kohta, saata teateid jms. Kindlasti lihtsustab see ka lasteaiaõpetajate tööd. E-lasteaed on võimalus teha lapse päev lapsevanema jaoks nähtavamaks,” selgitas ta.

Hanketingimuste järgi peab tellitav teenus sisaldama elektroonilist rühmapäevikut, teadete saatmise võimalust õpetajatele ja vanematele, lapse arengu hindamist, võimalust lisada galeriisid ja videoid, puudumiste märkimist, küsitluste koostamist, avalduste saatmist ja vastuvõtmist, koolivalmiduskaarti, kalendrit, uudiste sektsiooni, menüüd ja kasutajate tugiteenust. Vallale peab saama teha ka lasteaedade aruandlust ja statistikat.

Teenuse osutajaga sõlmitakse leping üheks õppeaastaks, mis pikeneb poolte kokkuleppel järgmiseks õppeaastaks, kui iga järgneva õppeaasta septembrikuu jooksul ei lepita kokku teisiti.

 

Print Friendly, PDF & Email