Kelmuses süüdistatud tippjuht jäi lõplikult õigeks

Kuressaares soodustuskelmusele kaasaaitamises süüdistatud Lemminkäineni eksjuht Sven Pertens jäi kohtus lõplikult õigeks.

Pertens sai esimese kohtuvõidu tänavu jaanuari keskel, kui Pärnu maakohus mõistis ta õigeks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) AS-i Level betoonkompleksi lammutamiseks vajaliku raha väljapetmise katsele kaasaaitamise süüdistuses.

Seepeale viis prokuratuur süüasja ringkonnakohtusse, kes jättis aga aprillis Pertensi õigeksmõistmise jõusse. Kuna riigikohus otsustas teisipäeval Lääne ringkonnaprokuratuuri kassatsioonkaebust mitte menetleda, on ringkonnakohtu otsus jõustunud. “Olen ühelt poolt kodanikuna väga rahul sellega, et meie kohtusüsteem on sõltumatu ning tänaseks on kõik kolm Eesti kohtuastet kinnitanud seda, mida olen öelnud selle pika protsessi algusest peale – ma olen süütu,” ütles praegu AS-i Trev-2 Grupp juhtiv Pertens BNS-ile.

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe ütles BNS-ile, et prokurör esitab süüdistuse alati tõendite pinnalt kujunenud veendumuse põhjal, Pertensi süüdistus pole erand. “Tõendite hindamisel on kohus sõltumatu ja selles kaasuses ongi kohus hinnanud tõendeid prokurörist erinevalt,” rääkis ta.

Praeguseks ärakukkunud süüdistuse kohaselt aitas Sven Pertens Lemminkäinen Eesti juhatuse liikmena kaasa ajavahemikul 2014. aasta 25. veebruarist 2015. aasta 2. juulini KIK-ilt pettuse teel toetuse saamisele Kuressaares asuva Pikk 69 betoonkompleksi lammutamiseks.

Süüdistuse järgi oli taotlusele lisatud valeandmeid sisaldav AS-i Lemminkäinen Eesti hinnapakkumine. Kogu projekti maksumus oli 89 087 eurot, millest KIK-ilt taotletav algne toetus moodustas 43 294 eurot.

Esitatud projekti finantseerimise taotluse ja hinnapakkumisega viidi KIK eksitusse, et kogu lammutusteenuse osutab AS Lemminkäinen Eesti. Leveli ja Lemminkäinen Eesti omavahelise kokkuleppe kohaselt pidi viimane osutama ainult hoone lõhkamise teenust ning ülejäänud lammutamisega seonduva töö pidi ära tegema Level ise. Lõhkamistööde hind oli 9700 eurot, millele lisandub käibemaks.

2015. aastal avastas KIK, et amortiseerunud betoonkompleksi ja transpordihoone lammutus- ja utiliseerimistööd tegi reaalselt AS Level, ning keeldus toetuse väljamaksmisest. Seetõttu jäi väidetav kuritegu, mille toimumine on nüüdseks ümber lükatud, lõpule viimata.

 

Print Friendly, PDF & Email