Saaremaa kandid

Milliste küsimustega vallaelanikud teenuskeskusesse pöörduvad?

Eveli Ait, Kihelkonna  teenuskeskuse juhataja

Kihelkonna teenuskeskus on nüüdseks olnud avatud kaheksa kuud. Selle ajaga on külastajad muutunud suure valla osas palju teadlikumaks. Kui algul küsiti rohkem infot, kuidas uus süsteem üldiselt toimib, siis nüüd pöördutakse meie poole konkreetsete küsimustega, seda nii kohale tulles, e-meili teel kui ka helistades.
Kõige aktuaalsemad teemad on seotud haldusega: näiteks valla teede olukorra (lume lükkamine, soolamine, hööveldamine, parandustööd, teeäärte niitmine) ja maaüksustega (omaniku otsimine, maakorraldus). Suur osa teenuskeskusesse pöördujatest otsib abi sotsiaalvaldkonna küsimustes (transport, taotlused).
Teenuskeskuses on ka postipunkt, mida aktiivselt külastatakse ning ühtlasi saadakse siis meilt abi ka muudes küsimustes. Oleme saanud positiivset tagasisidet ja näeme, et piirkondlik teenuskeskus on vajalik.

Vilmar Rei, Laimjala teenuskeskuse juhataja

Eks inimeste mured ja küsimused on jäänud ikka pea samaks, mis varasematel aastatel ning enamiku neist saab ka kohapeal lahendada. Sel aastal on palju küsimusi seoses veeprobleemidega ning jätkuvalt on oluline kõik, mis seotud teede remondi, hoolduse ja uute tolmuvabade katetega. Palju on tulnud jagada infot erinevate spetsialistide ja nende kontaktide osas.
Loomulikult on igapäevased sotsiaalküsimused ning koostöös allasutustega majandus- ja ehitusküsimustega tegelemine. Oluline osa on ka MTÜ-de nõustamisel ja koos nendega avalike ürituste korraldamisel.
Sel aastal on rohkem pöördumisi olnud heakorra ja avaliku korra tagamise osas. Praegu on teenuskeskus võtnud enda peale ka sotsiaalmeedias piirkonna info jagamise FB lehe kaudu.

Toomas Oll, Pöide teenuskeskuse juhataja

Töötame Pöide teenuskeskuses kolmekesi. Varem töötasime endises Pöide vallas. Meie näeme teenuskeskusesse pöördujas eelkõige inimest, kes ootab abi, mitte teenindamist. Aitame inimesi nii, kuidas oskame ja kui ei oska, siis leiame, kes oskab aidata.
Millised on siis inimeste probleemid? Siin on loetelu, mis ei ole pingerida: sotsiaalvaldkonna küsimused; bussiliiklus; kultuur ja haridus; abi dokumentide koostamisel ja digiallkirjastamisel; telefoninumbrite ja kontaktide küsimine; korstnapühkija leidmine; hulkuvad koerad ja kassid; prügimajandus; teede olukord; üldine heakord; arved ja üürilepingud; ehituse ja maaga seotud küsimused; abistamine ja info jagamine projektide osas, ka nende aruandlus; arhiividokumentide otsimine; küsimused piirkonna edasise arengu osas; inimeste omavahelised suhted jne.
Teenuskeskuse alla kuulub valla allasutuste (lasteaed, kool, raamatukogud, rahvamaja, kalmistud) töö koordineerimine ja abistamine. Samuti aitame jõudumööda seltse ja mittetulundusühinguid.

Print Friendly, PDF & Email