MUHU UUDISSED: Mine ete sienele… või laadale!

Ikka terit neh. Sui olli küll irmus kui, aga nüid viimsel aal oo ikka niipalju vihma tein, et rahvas vilgub paljast metsas köia. Sienel neh. Ja tulavad ikka kenade korvitäitega kojo tagasi koa. Ilmad ju änamaste koa ikka puru kenad. Sõukstega oo lausa lust metsas rinki kuipida.

Metsaõhk ja vaikus andvad kindlaste ajudele ulga apnikku juure ja siis oo kena omasid päid ragista. Lastel kuolis ja vanamatel inimestel… näituseks mälumängus. Koostas akkavad nüid jälle pihta nie mälumängiõhtad. Sõuksed sammad, kut sial mineva talvegid ollid. Või mis talve! Sügise akatse pihta ja lõpetatse jälle masu joanibeks. Esimene kord oo nüid laupa õhta kellu seitsmest. Ja nõnna kut mineva voasta, oo sedakorda jälle küsimuste meistriks ja õhtajuhiks kohe mitmekordne Eesti mälumängimeister Jaan Allik. Igas võistkondas võib olla kuni kuus võistlejat. Kui vähäm oo, sest põle lugu. Osavõtmise innaks oo kaks eurut iga võistleja iest.

Ennassid soab kirja anda veispukkis või siis kirjuta liinu@koost.ee. Jõvab viel kampa kokku aada küll ja asja laani võtta. Soab parasjägu nalja ja põnevust oo sial niikutnii.

Ja tuleva nädali lõppus oo mihklipääva laat. Neh laupa, kahekümne ühessandal. Koht oo ikka Liival, meierei õue pial ja pihta akatse omingu kellu ühessast. Et siis äkist oo lõunaks läbi. Kis tahab kauplema minna, siis akake aga aegsasti elistama Anneli televonni piale 50 37 407.

Ja septembrikuu viimase pääva tuleb Muhuse mobiilne mahlamaja. Et aparaadid sõitvad Liivale ja ressivad kõikide õunad mahlaks, kis aga omad kotid viisivad sõnna tassida. Kolmkümmend kopikast küsitse liitri iest ja soab villida kolme- ja viieliitriste kottide sisse koa. Kis tahab, selle mahl kuumutatse ää koa viel, aga selle iest küsitse siis mudud raha koa viel juure. Mahlamaja piaks kuskil sial keskel Liiva linna ennast ää parkin olema omingu kellu ühessaks. Et siis minge ja voadake, et kuskohta sie uus maja oo üleüö juure kasun ja mõuke sie välja näeb. Ja neh, kui juba üksiti minemine, siis ikka omad õunakotid tuleks koa kohe likki võtta. Pärast soab mahlatonnidega kojo minna.

Neid õunu ikka seevoasta nähisse olavad. Tasub mahla koa ikka ulgem tiha, sest kisse ütleb, et tuleva sui ültse mõni õun puu otsas juhtub kasuma. Ega iga voasta nii kenasti ep lähä mitte.

Neh, et siis ikka toimekat sui lõppu, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email