KÜLA LOOD: Kaunis Tagaranna küla soovib taastada jaanipeo mere ääres (1)

Tagaranna küla rahvas soovib oma käsutusse vallale kuuluvat mereäärset maatükki, et saaks lõpuks ometi hakata korraldama jaanituld ja muid avalikke üritusi.

Sadamaala Tagarannal, mida külaelanikud tahavad kasutada külaväljakuna.
MAANUS MASING

Augustis loodud MTÜ Tagaranna Külaselts juhatuse esimehe Andres Tarvise sõnul on vallale kuuluv Rannaaugu maaüksus (sadamaala 7706 m2) sisuliselt ainuke avalik ruum külas, kus midagi ühiselt korraldada. Metsa sees asuvad küll kunagise NSVL-i piirivalve ja raketiväeosa alad, aga need ei ole ühistegevuseks kuigi huvipakkuvad.

Hädasti oleks avalike ürituste jaoks vaja maad kaunis Tagaranna külas juba jaanitule tegemiseks. Siiani tehakse Tagarannal jaanituld n-ö põlve otsas kokkuleppel ühe eramaa omanikuga. “Me ei saanud sinna püsti panna kiike ega lipumasti, toole ega laudu,” rääkis Tarvis, kelle sõnul asub eramaa plats päris lähedal ka metsatukale. Ka pole erajaanitulele asja kaugemalt kandi rahval.

Aastakümneid tagasi oli jaanituli Tagaranna külas oluline sündmus ja seda mitte ainult külarahvale. “Mäletan, et kaugel vene ajal peeti jaanituld mere ääres ja üsna suurejooneliselt,” rääkis külaseltsi juht, kelle hinnangul on aeg jaanitule traditsioon Küdema lahe äärses kaunis külas taastada.

Külaplats saaks ka külakokkutuleku ja külapäeva läbiviimise paigaks. Lisaks muudki ühisüritused, mida seltsielu rikastamiseks korraldada annab. “Kindlasti oleksid need avatud suuremale hulgale inimestele kui ainult Tagaranna küla,” märkis Tarvis.

Rannaaugu kinnistu säilimiseks ja kasutamiseks on vaja teha hooldustöid, sest pinnase- ja haljastustööd on kinnistul tegemata jäänud. Edasiste sammude kavandamiseks ootab Tagaranna külaselts kokkusaamist Saaremaa vallavalitsuse ja maaüksusel asuva sadama abihoones toimetava OÜ Shinetes esindajaga.

Print Friendly, PDF & Email