Kas mu lähedane vajab hooldust?

Foto: Freepik.com

Sageli ei ole inimese lähedasel lihtne sellele küsimusele vastata. Võib esineda aegu, kus üksi hakkama saamine on kerge, ja aegu, kus on vaja kõrvalabi. Otsust, kas inimene vajab hooldust või mitte, ei pea aga lähedane tegema üksi.

Siin võiks nõu pidada ja kaaluda, kas abi võiks olla valla pakutavatest sotsiaal- või tervishoiuteenustest. Selleks saab pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti ja nüüdsest ka valla hoolduskoordinaatori poole.

Hoolduskoordinaatori roll on abistada eelkõige neid inimesi, kes vajavad abi nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemist. Klientideks võivad näiteks olla inimesed, kes haiglast koju minnes vajavad tervise halvenemise tõttu abi kodu korrashoidmisel ja enda eest hoolitsemisel. Lisaks ka koduõendusteenust ja transporti, et käia pangas või kasutada muid avalikke teenuseid. Abi vajavad ka inimesed, kelle eest seni hoolitsenud lähedane hakkab tööl käima ning lähedase roll tuleb üle võtta sotsiaal- ja tervishoiusüsteemil.

Nende inimeste hooldusvajadus on tihti suur ja pikaajaline, mistõttu võib ette tulla raskusi sobivate teenuste leidmisega vajalikus mahus. Inimesele vajaliku toe andmiseks suhtleb hoolduskoordinaator inimese enda ja tema lähedastega, nii tervishoiuteenuste (näit inimese perearst või pereõde, koduõde, erialaarstid) kui ka sotsiaalteenuste osutajatega (näit koduteenus, üldhooldusteenus, rehabilitatsiooniteenus jne).

Koostöövõrgustik kujuneb iga inimese vajadusi silmas pidades. Koos hooldust vajava inimese, tema lähedaste ja spetsialistidega viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine ning otsustatakse võimalusi arvestades parim hoolduse korraldamise viis ja maht. Pärast seda saab alustada juba ka teenuste osutamisega.

Kui kahtled, kas sinu lähedane vajab enda eest hoolitsemisel abi, julgustan kindlasti selles osas nõu pidama kas siis oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistiga või hoolduskoordinaatoriga.

Lisainfo: Mare Naaber, tel 53 406 648; e-post mare.naaber@saaremaavald.ee.

 Mare Naaber, hoolduskoordinaator

 

Print Friendly, PDF & Email