Karl Hendrik Tamkivi Euroopa parimate noorteadlaste seas


EESTIT ESINDAMAS: (Vasakult) Martti Vanker, Emilia Rozenkron ja Karl Hendrik Tamkivi.
Foto: ERAKOGU

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilase Karl Hendrik Tamkivi töö nahkhiirte poegimiskolooniatest saarel pälvis Dublinis Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil teise preemia ehk 5000 eurot.

Samuti tunnistati noor saare teadlane Eesti teadusagentuuri andmeil ka eripreemia vääriliseks, mis tõi talle osavõtuvõimaluse London International Youth Science´i foorumil.

Tamkivi uurimistöö, mis kandis pealkirja “Nahkhiirte poegimiskoloonia hoone valiku sõltuvus ümbritsevast maastikukompleksist Lääne-Saaremaal”, eesmärgiks oli kaardistada Lääne-Saaremaa nahkhiirte poegimiskolooniad ning hinnata erinevate maastikutüüpide hulka ja kooslusi poegimiskolooniate ümbruses.

Uurimistöö tulemusena tõestas Tamkivi, et põhja-nahkhiirte poegimiskoloonia asukohavalik sõltub oluliselt hoonet ümbritsevast maastikukompleksist. Uurimistöö tulemustest lähtudes on edaspidiseks efektiivseks liigikaitseks vajalik maastiku detailne analüüs kitsastes maastikuakendes.

Tulemusi saab nahkhiirte poegimiskolooniate piirkondadesse uute hoonestuste planeerimisel rakendada juba praegu – oluline on olemasolevate maastikukoosluste tasakaalu jälgimine, hoonestustiheduse reguleerimine ja liigendatud puistukoosluste säilitamine või uute istutamine.

Tööd juhendasid Rauno Kalda ja Oliver Kalda.

Lisaks Karl Hendrikule esindasid Eestit Dublinis veel Martti Vanker Hugo Treffneri gümnaasiumist tööga “Lentiviirus-laadsete partiklite elutsükli inhibeerimine galeeniliste vedelpreparaatide abil” ja Emilia Rozenkron Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Kärjeleediku (Achroia grisella) ja vahaleediku (Galleria mellonella) kasvatamisest ja polüetüleeni lagundamise võimest”.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi korraldab Euroopa Komisjon 1989. aastast. Seekordsel 30. konkursil osales 135 noort 38 riigist 88 teadusprojektiga, mis olid välja valitud oma riigi konkurssidel.

 

Print Friendly, PDF & Email