Just sinu idee võib Kuressaaret muuta

ÜKS SPORTIMISVÕIMALUS JUURES: Eelmise aasta ettepanekuna rajatud välijõusaalist tunnevad rõõmu Triinu Saar ja Marili Kaasik.
Foto: MAANUS MASING

Selle nädala esmaspäevast kuni 14. oktoobrini ootab vallavalitsus ettepanekuid, mida Kuressaare linnas paremaks teha. Ideede elluviimiseks on 50 000 eurot.

Kaasavat eelarvet, mille kasutamise osas saab iga kodanik kaasa rääkida, on Kuressaare omavalitsuse eelarve koostamisel rakendanud juba 2014. aastast. Järgmisel aastal laieneb kaasav eelarve kogu Saaremaa vallale. Miks mitte juba praegu?

“Ühinenud omavalitsustest oli kaasav eelarve kasutusel ainult linnas ja nii lähtutaksegi kehtivast Kuressaare korrast,” selgitab abivallavanem Marili Niits. “Tulevast aastast laieneb kaasav eelarve kogu vallale ja vastav kord on juba välja töötamisel. Kaasava eelarve kogusumma kindlasti kasvab, kuid selle suurus otsustatakse 2019. aasta vallaeelarve koostamise käigus.”

Kuid ka praegu ei oodata ideid Kuressaare elu-olu parandamiseks ainult linlastelt, vaid kõigilt Saaremaa valla elanikelt. Ühe ettepaneku elluviimise minimaalne suurus on 1000 ja maksimaalne 25 000 eurot.

Väljapakutav idee võib olla seotud investeeringuga, projektide elluviimise, ürituste korraldamise või mõne muu linnaga seotud idee realiseerimisega, mis on rakendatav  avalikes huvides.

Raha ei saa taotleda valla hallatavate asutuste ega linna enamusosalusega äriühingutega seotud investeerimisettepanekuteks.

Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: ettepaneku nimetus; lühike kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas ettepaneku ellu viib); sihtrühm (kes saavad probleemi lahenemisest või võimaluse avanemisest otsest kasu); hinnanguline maksumus; teave kaasfinantseerijate kohta nende olemasolul ja vajadusel muu oluline info.

Ettepanekuid saab teha veebikeskkonnas VOLIS (volis.ee) või tuua need paberil vallavalitsuse infolauda (Lossi tn 1, Kuressaare).Esitatud ideid hindavad vallavalitsuse vastava eriala spetsialistid, volikogu  komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid.

Kõik kaasava eelarve reeglitele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele 5.–18. novembrini. Hääletada saavad Kuressaarde registreeritud elanikud alates 16-ndast eluaastast. Hääletamine toimub veebikeskkonnas VOLIS (volis.ee). Tulemused kinnitatakse hiljemalt novembri lõpuks. Enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu 2019. aastal.

Rohkem infot: www.saaremaavald.ee/kaasav-eelarve; Renate Pihl, tel 45 25 032, renate.pihl@saaremaavald.ee.


Varem elluviidud ettepanekud koos toetatud summadega:

2017 – 50 000 €

 • Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560 €
 • Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 11 542,80 €
 • Korvpalli välisväljakute korrastamine – 11 880 €
 • “Purjetame ka talvel” – 8560 €

2016 – 30 000 €

 • “Väikesed võimlejad võimlevad vaibal” – 5655 €
 • Kuressaare gümnaasiumi mänguväljak – 8500 €
 • Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse – 9100 €
 • Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja
 • piirdeaed – 6745 €

2015 – 30 000 €

 • SÜG-i miniväljaku kunstmurukatte vahetus – 12 634 €
 • “Purjetame Kuressaare paremaks” – 11 700 €
 • Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine – 5666 €
 • 2014 – 30 000 €
 • Tuulte Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine – 8738 €
 • “Kuressaare turg korda!” – 21 262 €

Renate Pihl, arenduse peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email