Terje Nepper Visit Saaremaa voliniku kandidaat (6)

Seoses MTÜ Visit Saaremaa senise voliniku Toomas Leisi sooviga oma volitused lõpetada esitas Saaremaa vallavalitsus uueks voliniku kandidaadiks Arensburg OÜ juhatuse liikme Terje Nepperi (pildil).

Vallavolikogu vastava määruse kohaselt võib valla esindajaks määrata volikogu liikme, valitsuse liikme, valla teenistuja või muu asjatundja, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

Abivallavanem ja MTÜ Visit Saaremaa volinike koosoleku esimees Marili Niits ütles, et Nepper oskab kahtlemata oma kogemuste ja teadmistega panustada Visit Saaremaa töösse, esindades sellega ka valla huve. “Terje Nepper on Visit Saaremaa tööga hästi kursis ja teda kui kandidaati toetas ka praegune volinik Toomas Leis,” sõnas ta.

Visit Saaremaal on põhimääruse järgi seitse volinikku, kellest neli valitakse ühingu liikmeks olevate avalik-õiguslike juriidiliste isikute esindajate kandidaatide hulgast.

Print Friendly, PDF & Email