Saaremaa vald alustab mammutprotsessi (8)

Vallavolikogu järgmisel istungil peaks antama luba Saaremaa valla üldplaneeringu algatamiseks. See on mahukas protsess, mis asjaosaliste sõnul kestab ligikaudu kolm aastat. Üldplaneeringuga pannakse paika mängureeglid planeerimises ja ruumis meie ümber.

Abivallavanem Mart Mäeker ütles, et üldplaneering on seadusest tulenev nõue. Praegu kehtivad endiste omavalitsuste planeeringud, mis on väga erineval tasemel ja tingimustega. See teeb olukorra vallas üsna keeruliseks. Valla üldplaneeringute spetsialist Marita Kallas ütles, et praegu on vanim kehtiv üldplaneering endise Pöide valla oma ja see on aastast 1999. Seadusandlus on vahepeal nii palju muutunud, et see dokument ei ole tänapäeval enam täielikult pädev. “Parem ikka kui mitte midagi,” nentis Mart Mäeker. Uusimad planeeringud on aastast 2012.

Üldplaneeringu ülesannetena on loetletud palju tegevusi. Mäeker tõi välja, et üks enim huvi pakkuv jaotus on kindlasti ehituskeeluvööndi ja selle vähendamisega seonduv. See lõik on ka see, milles on Marita Kallase sõnul tehtud endistes omavalitsustes kõige rohkem üldplaneeringute muutmisi. Ta täpsustas Mäekeri juttu, et kindlasti pole ehituskeeluvööndiga seonduv võetud peamiseks eesmärgiks, kuna seda ei otsusta omavalitsus, vaid hoopiski keskkonnaministeerium.

Kokkuvõttes peaks planeerimise kord muutuma uue üldplaneeringuga asjaosaliste sõnul tunduvalt täpsemaks ja määratletumaks, mis omakorda lihtsustab näiteks detailplaneerimise korda või projekteerimistingimuste väljastamist.

 

Print Friendly, PDF & Email