Vald kavandab mitut tänavavalgustuse rekonstrueerimist (4)

Saaremaa vallavalitsus on võtnud plaani Valjala aleviku, Mustjala küla, Torgu, Leisi aleviku ja Pärsama küla tänavavalgustuse rekonstrueerimise.

Valjala alevikus on 146, Leisi alevikus 30 ja Pärsama külas 31 amortiseerunud valgustuspunkti. Lisanduda võivad veel tänavavalgustuspunktid Torgus ja Mustjalas. Kõigis piirkondades on vajalik ka valgustuspunktide tihendamine vastavalt nõuetele.

Paljudes valgustuspunktides on amortiseerunud postid, mis on tarvis kiiremas korras asendada nüüdisaegsete ja vastupidavate postidega. Paljud tänavavalgustuslõigud on õhukaablites ja -liinides, mis on amortiseerunud ja kujutavad endast tõsist keskkonnaohtu.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektiks tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitada garantiikiri omaosaluse katmise võimekuse kohta 2019. ja 2020. eelarveaastal. Otsuse eelnõu kohaselt palub vallavalitsus volikogult luba Saaremaa valla poolse garantiikirja esitamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele kogusummas 157 000 eurot.

Projekti täpne eelarve täpsustub ettevalmistuse käigus. Projekti elluviimise periood jääb vahemikku 2019–2023. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 35% ja maksimaalne suurus 80%.

Projekti eesmärk on Saaremaa valla tänavavalgustuse amortiseerunud tänavavalgustustaristu kaasajastamine, LED-valgustehnoloogia kasutuselevõtmine, elektrienergia tarbimise vähendamine läbi säästlikkuse ja tänavavalgustuse elektrienergia efektiivsem kasutamine.

 

Print Friendly, PDF & Email