Saaremaa sattus viinatootjate nimesõtta (17)

Saaremaa firma NovaBeta suutis kaks aastat kestnud vaidluse tulemusel tühistada alkoholitootjale Altia Plc antud õiguse kasutada Euroopa Liidus kaubamärgina nime “Saaremaa”.

NURGAKIVIVIIN: Ettevõtja Andres Tinno pani pudeli Lossi viina jaanuaris Thule keskuse nurgakivikapslisse. Tema selja taga Lembit Soe.
MAANUS MASING

Saaremaa vodka tootja Eesti Altia AS omanikfirma Altia Plc õigus kasutada sõna “Saaremaa” kaubamärgina oleks ilma saarlaste sekkumiseta kehtinud aastani 2022.

Eestis on Altiale registreeritud 11 kaubamärki, mis sisaldavad sõna “Saaremaa”, kuid need ei keela teistel kasutada Saaremaa nime sõnaühendi osana mõne teise toote või teenuse nimes. Ometi suutis Altia Plc saada viinade kategoorias kaubamärgikaitse kogu Euroopa Liidus.

Kas teadmatus?

Näiteks Eesti patendiameti hinnangul kirjeldab see tähisena Eesti keskmise tarbija jaoks kaupade või teenuste geograafilist päritolu ja seetõttu ei ole võimalik sellele kaitset saada.

Suure tõenäosusega ei osanud taotluse läbivaadanud ekspert Soome advokaadibüroo esitatud taotluses näha geograafilise tähise teemat. Pool aastat kestnud menetluse jooksul ei protestinud keegi ning Altia saigi ilma probleemideta ainuõiguse sõna “Saaremaa” kasutamisel.

Mõni aasta pärast registreerimist tuli mängu saarlaste ettevõte NovaBeta, kes hakkas turustama viina nimega Saaremaa Lossi viin. Seepeale asus Altia oma õigust taga ajama ja nõudis NovaBetalt kohtu kaudu Saaremaa Lossi viina turustamise lõpetamist.

NovaBeta juhatuse liikme Lembit Soe sõnul tuli asjade selline käik neile üllatusena. Eesti patendiameti seisukoht oli, et Saaremaa nime on lubatud kasutada. “Meie arvates ei saa sõna “Saaremaa” kasutamise ainuõigust anda ühelegi isikule,” ütles Soe.

VAIDLUS POLE LÕPPENUD: Hetkel on registris sõna “Saaremaa” juures märge “tühistamise ootel”.
REPRO

Saaremaa firma esitas 2016. aastal Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametile “Saaremaa” registratsiooni tühistamise nõude. Tühistamise otsus on praegu ootel ja Altial on võimalik seda ka edasi kaevata.

NovaBetat esindanud Lasvet patendibüroo patendivoliniku Villu Paveltsi sõnul oli tegu väga raske kaasusega. Vaidlustuses tuginetigi peamiselt nime ja toodete geograafilistele seostele. Samuti märgiti, et Altia tegutses “Saaremaa” nime registreerides pahauskselt, kuna soovis tähise registreerimisega takistada teistel selle tähise kasutamist ja saades seega läbi ebaausa konkurentsi eelise.

Registreeringu tühistamise otsuses tugineti sellele, et Eesti on EL-i liikmesriik, kus on viinatootmise traditsioonid. Saaremaa on omakorda tuntud koht erinevate toiduainete ja jookide poolest ning nähes toote etiketil tähist “Saaremaa” tekib tarbijal seos selle piirkonnaga. Seetõttu peaks tähis jääma kasutamiseks selle piirkonna tootjatele ja selle piirkonna toodetele.

Altia vaidleb Lossi viinaga

“Ega positiivne otsus kergelt ei tulnud, kuna teise poole esindaja tegi kõik, mis suutis,” tunnistas Pavelts. “Oleks kummaline, kui üks välismaa firma saaks monopoolse õiguse kasutada oma toodete markeerimisel sõna “Saaremaa”,” lisas ta. Tühistamisotsus peaks ära hoidma ka selle, et tulevikus proovib Euroopa Liidus saada kaitset sõnale “Saaremaa” keegi teine ükskõik mis kategoorias.

Altia on vaidlustanud ka Eestis “Saaremaa Lossi viina” kaubamärgi, kuid selles osas oodatakse EL-i vaidlustuse tulemusi. Euroopa otsuse peale saab vaidlustuse esitada 23. detsembriks 2018. a.

Altia Eesti AS-i juhatuse liige Imre Avalo ütles Saarte Häälele, et ei saa pooleliolevat menetlust kommenteerida. Patendiametist öeldi, et ka neil ei ole võimalik kohtuasja kommenteerida, kuna jõustunud otsust ei ole nendeni jõudnud.

Lembit Soe kinnitas, et NovaBeta kaitseb oma õigusi ka edaspidi, vajadusel ka kohtumenetluses. “Sõna “Saaremaa” kasutamine peaks näitama toote seotust Saaremaaga ning meie puhul on seos olemas,” lausus ta.

Print Friendly, PDF & Email