Vald: ümberlaadimisjaam peab pakendeid vastu võtma (3)

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm teatas OÜ-le Kudjape Ümberlaadimisjaam, et ettevõttel puudub alus keelduda AS-ilt Ragn-Sells segapakendijäätmeid vastu võtmast.

Holm märkis OÜ-le Kudjape Ümberlaadimisjaam saadetud kirjas, et viimane opereerib Kudjape jäätmejaamas rendilepingu alusel, mis on sõlmitud OÜ-ga Saaremaa Prügila. “Rendileping sätestab rentniku kohustused ja õigused, sh jäätmejaamas vastuvõetava sortimendi ning vastuvõtust keeldumise alused. Meie esialgsel hinnangul puudub teil konkreetsel juhul alus segapakendijäätmete vastuvõtust keeldumiseks,” sedastas ta.

Holm viitas, et rendilepingu tingimused ja vastuvõetavate jäätmete tasumäärad on OÜ Saaremaa Prügila nõukogu pädevusvaldkond, lepingud pakendiorganisatsioonide või jäätmevedajatega aga OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam juhatuse pädevuses.

“Loodame, et OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam soovimatus segapakendijäätmeid vastu võtta, ei saa takistuseks 1. oktoobrist pakendite kohtkogumise käivitamisel,” lisas ta.

 

Print Friendly, PDF & Email