Uuel aastal Rajaleidjalt karjäärinõu enam ei saa

UUS AASTA TULEB UUTMOODI: Kuressaare Rajaleidja keskuse juhataja Inga Teäri sõnul jätkab keskus senisel kujul tööd selle aasta lõpuni.
Foto: MAANUS MASING

SA Innove Rajaleidja keskustest kolitakse karjääriteenused töötukassasse, õppenõustamisteenused jäävad aga keskustesse siiski alles – nii ka Kuressaares.

“Noortele suunatud karjääriteenused liiguvad tuleva aasta 1. jaanuarist küll töötukassasse, mis hakkab pakkuma karjääriteenuseid kõigile sihtgruppidele,” ütles Saarte Häälele SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi.

Karjääriteenuste reformi eesmärk on vähendada teenuste osutamise kattuvusest tulenevat kulu.

“Karjääriteenuste ümberkorraldamise tulemusena hakkavad kõik, nii Saaremaa kui ka teiste maakondade karjäärispetsialistid tegelema kõigi sihtgruppidega – nii kooliõpilaste, tudengitest tööotsijate kui ka töötavate inimestega – ning nende tööaega saab kasutada mitmekesisemalt ja efektiivsemalt,” rääkis töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel.

Labi andmeil võtab Eesti töötukassa seoses karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise teenuse liikumisega tuleva aasta algusest üle SA Innove karjäärispetsialistide töölepingud.

“Arutelusid kõigi karjääriteenustega seotud töötajatega alustas töötukassa tänavu septembris, praegu vestlused jätkuvad,” rääkis Labi, kinnitades, et nii töötukassa kui ka Innove Rajaleidja töötajaid koheldakse võrdsetel alustel.

“Läbirääkimistel peetakse silmas vajalike spetsialistide olemasolu tagamist ja teenuse pakkumise jätkumist järgmise aasta algusest,” lausus Labi.

Esialgse prognoosi kohaselt väheneb karjäärispetsialistide ametikohtade arv teenuste korrastamise käigus loodavas töötukassa karjäärikeskuses 29 võrra.

“Paraku on karjäärispetsialiste kahe süsteemi liitmise tulemusena kokku rohkem, kui töötukassa prognooside järgi vajalik,” tõdes Labi. “Seega peab töötukassa kaaluma, millised spetsialistid jätkavad karjäärivaldkonnas ning kas teistele on pakkuda muid töökohti.”

Annika Koppeli sõnul on töötukassa Saaremaa osakonnas uuest aastast ametis kokku kolm karjäärispetsialisti. Kuressaare Rajaleidja keskuses töötab praegu üks karjäärispetsialist.

“Jaanuarini jätkub Kuressaare Rajaleidja keskuse töö senisel kujul,” kinnitas keskuse juhataja Inga Teär, soovimata ees ootavaid muudatusi aga lähemalt kommenteerida.

Nele Labi andmeil jätkub õppenõustamisteenuste pakkumine Kuressaare Rajaleidja keskuses senises mahus, küll aga on muudatustega seoses kavas optimeerida juhtimist. “Saaremaale kohapeale täiskoormusega juhi ametikohta jätta ei saa,” lausus ta. “1. jaanuarist, kui võrgustik jätkab muutunud teenuste ja struktuuriga, rakendame kogu Rajaleidja võrgustiku juhtimises suuremaid piirkondasid.”

Saare-, Hiiu- ja Läänemaa juhiks saab praegune Lääne-Eesti Rajaleidja keskuse juht Tiina Kütt.

“Hindame kõigi oma töötajate kompetentsi ja panust väga kõrgelt ning seal, kus võimalik, pakume neile töö jätkamise võimalust teisel ametikohal,” ütles Nele Labi.

Print Friendly, PDF & Email